frihet redigera

substantiv

tvångfrihet, otvungenhet, oberoende, autonomi, oavhängighet, självbestämning, självstyrelse, självständighet, självägare, valfrihet, spontaneitet, hinderslöshet, hinderslöshetsbetyg, fritt lopp, lösa tyglar, gottfinnande, behag, godtycke, emancipation, befrielse, lösgivning, lössläppning, myndighet, myndighetstillstånd, myndighetsålder, bekännelsefrihet, censurfrihet, fördomsfrihet, konfessionsfrihet, lärofrihet, näringsfrihet, religionsfrihet, samvetsfrihet, tankefrihet, trosfrihet, tryckfrihet, yttrandefrihet, ansvarsfrihet, ansvarslöshet, oangriplighet, oförgriplighet;

frihetsanda, frihetsapostel, frihetsbegär, frihetsbrev, frihetshjälte, frihetskamp, frihetskrig, frihetskämpe, frihetskärlek, frihetsstrid, frihetssträvande, frihetstid, frihetsår, fribiljett, fribrev, fribrevsbok, fribrevsrätt, frielev, friexemplar, friförsamling, frihamn, frihandel, frikort, frikyrka, frikår, frilott, friluftsliv, frimarknad, fripass, friplats, friseglare, frisinne, frisinthet, friskjuts, friskola, frispektakel, fristat, fritalighet, frivikt, befogenhet, rätt, rättighet, tillåtelse, licens, privilegium, privilegiebrev, företräde, företrädesrätt, gratisplats, gratispremie, gratisbilaga;

utrymme, spelrum, svängrum, plats, vidd, bredd, fält, område, omfång, latitud, laxitet, lätthet, tillgång, medel, makt, förmåga, begåvning, kraft, styrka, hänförelse, entusiasm, vidsynthet, utsikt, lyftning, fantasi, flykt, vingar, vingslag, uppsluppenhet, självsvåld, subjektivism, indeterminism, liberalism, liberalitet;

skydd, immunitet, äganderätt, hemortsrätt, indigenatsrätt, infödingsrätt, medborgarrätt, självbeskattningsrätt, allod, allodium, allodialgods, allodialjord, frälse, frälsebonde, frälsebrev, frälsegods, frälsehemman, frälsejord, frälseman, frälserätt, odal, odalbonde, odalgods, odaljord, odalman, odalrätt.

verb

frigiva, frigöra, befria, lösgiva, lösgöra, lössläppa, emancipera, leva och låta leva, låta, låta ngn hållas, hållas, få hållas, tillåta, töras, gå sin egen väg, stå på egna fötter, stå lull, skydda, privilegiera.

adjektiv, adverb

fri, friboren, frikyrklig, frireligiös, frisinnad, fritalig, frivillig, tvångfri, obunden, oberoende, oavhängig, oinskränkt, ofjättrad, oförhindrad, hinderslös, autonom, otvungen, ohämmad, okontrollerad, godtycklig, självbestämd, självkravd, självrådig, självständig, självvald, självvillig, självägande, valfri, spontan, herrelös, oanfäktad, oantastad, ogenerad, lös, lössluppen, otyglad, tygellös, okuvad, obändig, otämd, otam, otamd, vild, ohejdad, ohejdbar, lax, självsvåldig, oemotståndlig, oövervunnen, okuvlig, obesegrad, ovillkorlig, absolut;

ansvarsfri, ansvarslös, ograverad, ointecknad, fri från läck och bräck, accisfri, avgiftsfri, dimfri, hyresfri, luktfri, molnfri, rökfri, skattefri, tullfri, immun, oangriplig, obestridlig, oförgriplig, onumrerad, ledig, oupptagen, öppen, opartisk, oväldig, neutral;

liberal, vidsinnad, vidsynt, okonstlad, naturlig, ledig, bekväm, hemmastadd, uppsluppen, obegränsad, gränslös;

allodial, frälse, oförgripligen, gratis, ad libitum.