avmattning redigera

substantiv

matthet, mattighet, utmattning, avmattningsperiod, avslappning, förslappning, trötthet, trötthetskänsla, uttröttning, utschasning, utsläpning, levnadströtthet, leda, livsleda, nedspänning, nedtryckthet, ledsnad, modfälldhet, trånsjuka, vanmakt, slöhet, domning, dåsighet, sömnighet, lurighet, gäspning;

kraftlöshet, kraftuttömning, bruten man, ansträngning, överansträngning, slitning, förslitning, möda, besvär, flåsning, flämtning, pust, pustning, andfåddhet, andnöd, andtäppa, astma, beklämning, skröplighet, bräcklighet, svaghet, ålderdomssvaghet, avmagring, avtärdhet, svält, uthungring, utsugning, utmärgling, glåmighet, förfall, invalid, invaliditet, svimning, avsvimning, svindel, dåndimp, dåning, avdåning, mara, neurasteni.

verb

matta, avmatta, utmatta, medtaga, trötta, uttrötta, förtröttas, tröttköra, tröttna, slappas, avslappas, slappna, avslappna, förslappa, uppgivas av trötthet, utschasa, slita, förslita, utslita, digna, duka under, falla ihop, sjunka ihop, segna, segna ned, signa, signa ned, flämta, flåsa, pusta, kippa efter andan, hässja, svettas, förtaga sig, överanstränga, överhopa, överlasta, betunga, möda, jäkta, utpina, utsläpa, nedspänna, nedtrycka, förtrycka;

förslöa, försmäkta, försvaga, utmärgla, utsuga, törsta, hungra, uthungra, svälta, magra, utmagra, vissna, tråna, ledas, gäspa, linka, halta, släpa benen efter sig, bliva efter, svimma, avsvimma, dåna, avdåna.

adjektiv, adverb

matt, slapp, trött, levnadstrött, genomtrött, restrött, dödstrött, tröttsam, uttråkad, uppledsen, utledsen, ledsam, tråkig, mattsam, uttröttlig, led, utled, trånmatt, trånsjuk, trånfull, trånadsfull, nedslagen, modfälld, hängfärdig, medtagen, uppgiven;

skröplig, bräcklig, svag, ålderdomssvag, bruten, nedbruten, utlevad, knäckt, slö, mera död än levande, vanmäktig, kraftlös, utarbetad, utpankad, utpinad, utpint, utschasad, utsliten, utsläpad, utvakad, sliten, försliten, avtärd, uthungrad, utmärglad, glåmig, mager, hålögd, hungrig, törstig, illa medfaren, förfallen, luggsliten, avsigkommen, efterbliven, förstörd, slagen, slagen till jorden;

andfådd, andlös, astmatisk, tungbröstad, tungfotad, påkostande, besvärlig, mödosam, kännbar, tålamodsprövande, huvudyr, svindelaktig, neurastenisk, dåsig, sömnig, lurig, tungsövd.