substantiv

missförstånd, missgrepp, misshugg, misslyckande, missräkning, misstag, misstanke, misstolkning, misstydning, missuppfattning, förtolkning, vilseledning, vanföreställning, felgrepp, felslut, felsteg, förbiseende, förplumpning, lapsus, blunder, bock, bom, bomskott, fel, observationsfel, räknefel, tryckfel, villa, villfarelse, villoande, villolära, villolärare, villomening, villosats, villoväg, förirring, förirrelse, irrbloss, irrfärd, irring, irrlära, irrlärare, irrlärighet, irrmening, irrväg, skenbild, skendöd, skenhelighet, skenkristendom, skenliv, illusion, dröm, drömmare, drömmeri, drömbild, drömliv, drömsyn, drömvilla, drömvärld, inbillning, synvilla, hallucination, spöke, hjärnspöke, galenskap, perversitet, sadism, eskapad;

osanning, osannfärdighet, lögn, lögnaktighet, lögnare, lögnprofet, opålitlighet, tvetydighet, förvrängning, snedhet, snedsprång, snedvridning, orättvisa, mannamån, löftesbrott, mened, falskhet, falsk förespegling, svek, bedrägeri, bedräglighet, förfuskning, fusk, fuskverk, oäkthet, kvasielegans, bländverk, bländsken, gyckelbild, gyckelverk, såpbubbla, skuggbild, namnkonung, namnsyssla, sinekur;

självbedrägeri, motsägelse, självmotsägelse, inkonsekvens, sofism, löslighet, svammel, tomt prat, förtal, pådyvling, prevention, fördom, vantro, vantrogenhet, blint alarm, förblindelse, fantasi, fabel, skrock, skrockfullhet, vidskepelse, superstition.

verb

missräkna sig, misstaga sig, missförstå, misstänka, misstyda, missuppfatta, misstolka, förtolka, se miste, taga miste, stiga miste, slå fel, taga fel, misslyckas, fara vill, fara vilse, fela, förfela, bomma, staka sig, villa, villa sig, förirra sig, förplumpa sig, förbygga sig, förse sig, förstiga sig, försvära sig, försäga sig, förtala sig, förbise, förblanda, hugga i sten, stappla, slinta, snava, snubbla, falla, hoppa i galen tunna, göra upp räkningen utan värden, köpa grisen i säcken;

ljuga, beljuga, pådyvla, förtala, vilseföra, vilseleda, missleda, föra bakom ljuset, slå blå dunst i ögonen, tratta i, inbilla, prata bredvid munnen, förvirra, förespegla, gäcka, bedåra, snärja, besnärja, förleda, narra, lura, purra, bedraga, förfalska, förfuska, förvrida, förvränga;

fantisera, drömma, inbilla sig, bygga luftslott, sova, skatta åt villfarelse, skatta åt fördom, skatta åt vidskepelse.

adjektiv, adverb

oriktig, rasande, galen, felaktig, inexakt, irrig, vilseledande, understucken, oäkta, falsk, utdömd, vederlagd, ogrundad, grundlös, opålitlig, otillförlitlig, ohållbar, anfäktbar, ogiltig, apokryfisk, villfarande, vilsen, vilse, vilsefarande, vilsekommen, misslyckad;

osann, osannfärdig, lögnaktig, overklig, bedräglig, menedig, sviklig, försåtlig, bakslug, sofistisk, förförisk, illusorisk, imaginär, skenbar, tvetydig, snedvriden, pervers, sadistisk, kvasiliberal, kvasikristen, kvasipoetisk, namnkristen;

förnuftsvidrig, ologisk, inkonsekvent, självmotsägande, löslig, tom, svamlig, osannolik, onaturlig, fabelaktig, vidskeplig, skrockfull, superstitiös, spöklik;

vantrogen, fördomsfull, orättvis, omoralisk, heterodox, falskeligen, svikligen, försåtligen, lösligen.