substantiv

värmning, genomvärmning, upphettning, upptining, uppljumning, kokning, kokpunkt, hetta, kokhetta, avkok, avkokning, dekokt, förvällning, skållning, stekning, rostning, halstring, gräddning, sjudning, värmeledare, värmeledning, sängvärmare, bastu, bastubad, handvärmare;

ugn, kakelugn, brasa, eld, eldare, eldbrand, eldbrasa, elddon, eldning, eldrum, eldstad, stockeld, gas, gasapparat, glöd, glödfat, glödgning, degel, degelprov, koleld, bränsle, kol, stenkol, koks, antracit, antracitkol, ved, kolning, torkning, förtorkning, smältning, smältpunkt, hopsmältning, slagg, gjutgods, gjutjärn, gjutugn, kalcinering, lergods, keramik, stenkärl, fajans, fajansfabrik, porslin, terrakotta, majolika;

antändbarhet, antändlighet, antändning, antändningsapparat, lunta, stubin, stryksticka, itändning, påtändning, självantändning, eldfängdhet, löpeld, elektricitet, ljus, lampa, eldstål, eldregn;

bränning, förbränning, innebränning, likbränning, nedbränning, självförbränning, brännbarhet, brännblåsa, brännjärn, brännskada, brännstål, brännsår, brännämne, brand, mordbrand, brandbomb, brandgranat, brandraket, eldsvåda, skogseld, soteld, vådeld, lågornas rov, aska, falaska;

islossning, tjällossning, , töväder, skare, mildväder, vår, vårdag, sommar, svett, solstyng;

ytterkläder, päls, ylle, yllekläder, ylletyg, flanell, vadd, täcke, hjärtvärmare, grötomslag, senapsdeg, frottering;

feber, feberbrand, feberanfall.

verb

värma, genomvärma, hetta, upphetta, koka, avkoka, sätta på elden, sjuda, skålla, förvälla, ljumma, uppljumma, kylslå, upptina, töa, byka, torka, rosta, steka, brunsteka, bryna, halstra, bräcka, griljera, baka, grädda, stuva, smälta, nedsmälta, digerera, gjuta, förslaggas, glödga, kalcinera;

tända, antända, itända, påtända, upptända, elda, fyra av, fyra på, fyra under, brasa på, tutta på, sätta eld på, sticka i brand, gjuta olja på elden, underblåsa, bränna, innebränna, nedbränna, uppbränna, lägga i, aska, förvandla till aska, bränna till aska, kolna, kola, fatta eld, slå eld, taga eld, låga, upplåga, flamma, uppflamma, sveda, brännmärka;

svettas, gassa, gassa sig, badda, basa, masa, masa sig, sola sig, våras;

vaddera, tillstoppa, frottera.

adjektiv, adverb

varm, genomvarm, ljum, värmeledande, het, brännhet, glödhet, kokhet, sjudhet, skållhet, gassig, svettig, echaufferad, feberaktig, vulkanisk, eldfängd, antändbar, antändlig, brännbar, förbrännelig.