inflytande redigera

substantiv

verkan, inverkan, verkning, följd, influens, influering, intryck, effekt, påverkan, insteg, prestige, respekt, auktoritet, gehör, öronljud, uppmärksamhet, inrymme, erkännande, vikt, betydenhet, betydelse, anseende, företräde, ställning, stark ställning, position, myndighet, hegemoni, anförare, ledare, makt, faktor, moment, tyngd, tyngdpunkt, överhand, överhandtagande, överlägsenhet, övermakt, överröstning, övertag, övervikt, förmåga, fördel, kapacitet, verksamhet, hävstång, hävtyg, spännkraft, styrka, eftertryck, herradöme, herravälde, envälde, regering, tyranni, stormakt, storman, storhet, pamp, pampighet;

påtryckning, övertalning, angelägenhet, intresse, intressesfär, turnering, turneringsförsök, mutor, stämpling, intrig, hovintrig, kabal, hovkabal, gynnare, relationer, förbindelser, protektion, hägn, beskydd, beskyddare, skyddsherre, patronus, egid, auspicier, stödjepunkt, fotfäste.

verb

inverka, influera, göra till saken, göra något, göra slag i saken, göra susen, gälla, göra sig gällande, betyda, tynga i vågskålen, lägga sitt ord i vågskålen, hava något att säga, hava ett ord med i laget, göra sin röst hörd, spela en roll, slå igenom, påverka, gripa, betaga, mäkta, förmå, dominera, predominera, förhärska, taga ledningen, taga med i räkningen, tagas med i räkningen, bestämma modet;

bemästra, hålla i styr, hålla styr på, , rå på, överrösta, överväldiga, överväga, utöva tryck, turnera, framdriva, framtvinga, övertala, slå ur brädet, råda, härska, styra, regera;

slå rot, rota sig, inrota sig, gripa omkring sig, sprida, spridas, smitta, hypnotisera, magnetisera, gynna, understödja, uppehålla, beskydda.

adjektiv, adverb

inflytelserik, effektfull, betydande, betydelsefull, betydningsfull, viktig, beaktansvärd, förhärskande, tongivande, ansedd, mäktig, allsmäktig, väl anskriven, gängse, i svang, i ropet, i ngns klor.