substantiv

förfång, men, olägenhet, motgång, otur, streck i räkningen, otjänst, missöde, misslyckande, missförhållande, olycka, olycksalighet, olycksbarn, olycksbroder, olycksdag, olycksfall, olycksfågel, olyckshändelse, olyckskamrat, olycksplats, olycksprofet, olycksstjärna, olyckstid, olyckstillbud, olyckstillfälle, olycksår, olycksöde, förlust, skada, skadebegär, skadedjur, skadefröjd, skadeglädje, skadegörelse, skadelust, skadeväxt, skadlighet, otyg, ond tid, ofärd, ofärdsdag, ofärdsår, tragedi, ödestragedi, nederlag, fördärv, fördärvare, fördärvlighet, katastrof, katastroffara, ruin, undergång, tillspillogivning, prisgivning, uppoffring;

lidande, plåga, sjukdom, elände, eländighet, hundliv, lemlästning, misshandel, misshandling, slag, stöt, sår, blessering, blessyr, läcka, läckage, marvatten, vådadöd, knäck, dödsknäck;

oförrätt, orätt, orättfärdighet, orättmätighet, orättvisa, skriande orättvisa, våld, övervåld, kränkning, plundring, intrång, inkräktning, inkräktare, illgärning, illgärningsman, baneman, nidingsdåd, nidingsverk, okynne, okynnesfä, okynnighet, ondska, illvilja, elakhet, synd, gift, djävul, djävulskap, djävulstyg, knävel, knävelstyg, demon.

verb

förlora, mista, förfela, misslyckas, missräkna sig, förbygga sig, tillspillogiva, prisgiva, råka illa ut, sitta emellan, draga kortaste strået, släppa till skinnet, betala fiolerna, plikta för, sota för, böta, lida, skada, läcka, fördärva, ruinera, förfördela, förorätta, inkräkta, kränka, såra, blessera.

adjektiv, adverb

ofördelaktig, misslyckad, motig, motgjord, förlustbringande, förlustig, prisgiven, tillspillogiven, lottlös, eländig, pinsam, olycklig, olycksalig, illavulen, usel, dålig, läck, skadlig, skadfrusen, skadeglad, skadelysten, olycksbringande, olycksdiger, kulturfientlig, fördärvlig, fördärvbringande, elak, elakartad, ond, orätt, orättfärdig, orättmätig, orättvis, illvillig, djävulsk;

illa, värre, värre och värre, värst, tyvärr, beklagligen, beklagligtvis, olyckligen, olyckligtvis, slätt, till spillo, väck, puts väck.