Appendix:Bring/605. Obeslutsamhet

obeslutsamhetRedigera

substantiv

tvekan, tveksamhet, tvivel, tvivelaktighet, osäkerhet, ovisshet, obestämdhet, betänksamhet, betänketid, uppskov, väntan, dröjsmål, rådvillhet, rådlöshet, villrådighet, vankelmod, vacklan, vimmelkantighet, förlägenhet, räddhåga, mes, mesaktighet, mesighet, feghet, fegsinthet, svaghet, eftergivenhet, vekhet, brist på energi, halvmesyr, kompromiss, lättböjdhet, likgiltighet, neutralitet;

ombytlighet, föränderlighet, ostadighet, obeständighet, omskiftelse, omskiftning, opålitlighet, oberäknelighet, flyktighet, omväxling, nyck, nyckfullhet, kapris, vindflöjel, väderflöjel, väderhane, fjäderboll, lättsinne, svaghetssynd, återkallelse, krumbukt, krångel, krånglare, krånglighet, krångelmakare.

verb

tveka, hesitera, väga emellan, stå och väga, vackla, balansera, vrida och vända sig, tvivla, draga i betänkande, draga sig för, krusa, draga på, överväga, betänka sig, besinna sig, uppskjuta, dröja, draga ut på tiden, förspilla tiden, förhala, frukta, befara, rygga tillbaka, skygga, väja, hisna, undvika, undandraga sig, hålla sig undan, låta bero, låta udda vara jämnt, sväva på målet, stappla på målet, giva efter, kompromissa, låta linda sig om fingret, åtra sig, ändra sig, skifta, omskifta, fluktuera, återkalla, taga tillbaka, vingla, krångla, huttla.

adjektiv, adverb

obeslutsam, tveksam, villrådig, rådvill, rådlös, tvivelsam, tvivelaktig, oviss, oavgjord, obestämd, osäker, betänksam, vankelmodig, förlägen, stapplande, svävande, handfallen, bortkommen, vimmelkantig, förtumlad, räddhågad, svag, vek, lättböjd, feg, feghjärtad, fegsint, mesig, mesaktig, hisnesam, farlig, fruktansvärd, oberäknelig, opålitlig, obeständig, ostadig, ombytlig, föränderlig, omskiftlig, flyktig, kapriciös, nyckfull, krånglig, krångelaktig, obetänksam, löslig, lättsinnig, tanklös, likgiltig, neutral;

hit och dit, fram och tillbaka, än si än så, fram och åter, från och till, växelvis, skiftevis.