lättnad redigera

substantiv

lindring, lisa, mildring, förmildring, hjälp, hjälpare, hjälpkälla, hjälpmedel, tillfriskning, konvalescens, konvalescent, helbrägdagörelse, bot, botemedel, läkare, läkedom, läkekonst, läkekraft, läkemedel, läkning, räddare, räddning, undsättning, befriare, befrielse, understöd;

vederkvickelse, förfriskning, uppfriskning, läskedryck, styrkedryck, rafräschissemang, rafräschissör, balsam, smekning, vila, vilsoffa, vilstol, kudde, huvudkudde, bolster, ejderdun, sövning, sömn, sömndryck, sömnmedel, slummer, slummersång, vaggsång, vaggvisa;

tröst, tröstare, tröstegrund, trösteord, hugsvalare, hugsvalelse, sulagemang, hugnad, uppmuntran, hopp, hoppfullhet, förhoppning, upprättelse, försoning, överseende, tillgift, förlåtelse, förlossare, förlossning, frälsare, frälsarkall, frälsning.

verb

lätta, lindra, lena, mildra, förmildra, stilla, lisa, lugna, dämpa, moderera, bedöva, söva, invagga, sova, slumra, vila, sakta sig, repa sig, tillfriskna, konvalescera, återställa, kurera, bota, hela, läka, vederkvicka, styrka, läska, uppfriska, uppliva, uppmjuka;

trösta, hugna, hugsvala, sulagera, uppmuntra, förljuva, försötma, smeka, blidka, överskyla, smeta över, överse med, förlåta, tillgiva, glömma, försona;

hjälpa, upphjälpa, upprätta, stödja, understödja, undsätta, rädda, befria, frälsa, förlossa.

adjektiv, adverb

hugnelig, hugnesam, tröstefull, trösterik, tröstlig, smärtstillande, hjärtstyrkande, rogivande, hjälpsam, hälsosam, hoppfull, försonlig, mild, blid, stillsam, len, balsamisk, tröstligen.