begäran redigera

substantiv

anhållan, anmodan, ansökan, ansökning, ansökningshandling, ansökningstid, ansökningsärende, petition, petitionsväg, petitionär, supplik, supplikant, hemställan, åstundan, frieri, friarbrev, friarfärd, friartankar, friarärende, giljare, giljarfärd, önskan, önskebarn, önskesats, önskning, önskningsmål, bön, böneskrift, bönesuck, bönfallan, förbön, bedjare, förebedjare, åkallan, invokation, litania, sockengång, kollekt, listlöpare, tiggeri, tiggare, tiggarbrev, tiggarfölje, tiggarkäring, tiggarlista, tiggarmunk, tiggarorden, tiggarpack, tiggarpåse, tiggarstav, bettlare, bettleri, yrkestiggeri, snyltgäst, hänvändelse, efterhängsenhet, gnat, smågnat, kält, käx, enträgenhet;

efterfrågan, rekvisition, beställning, påtingning, upptingning, beting, efterskickning, efterskrivning, eftersändning, eftersökning, eftertelefonering, eftertelegrafering, prenumeration, prenumerant, helårsprenumerant, subskription, abonnemang, abonnent, abonnentsamlare, inbjudning, invitation, invitering, prospekt, anbud, anmaning, uppmaning, anrop, upprop, uppfordran, proklamation, vädjan, värvning, röstvärvning, kallelse, kallelsebrev, kallelselista, kallelserätt, interpellation;

fordran, fordring, anfordran, påfordran, yrkan, yrkande, anspråk, anspråksfullhet, pretention, pretendent, krav, kravbrev, kravmål, björn, björnbrev, stämning, stämningsansökan, käran, kärande, kärandepart, kärandesidan, käromål, lagsökning, utsökning, utsökningsmål, utsökningslag, utsökningsbalken, appell, appellering, vädjemål;

förslag, motion, plädering, mellankomst, intervention, medling, bemedling, rekommendation, förord, underhandling, preliminärer, inlaga, anmälan, försök, spekulation;

besvärjelse, besvärjelseformel, besvärjning, besvärjningsformel, besvärjare, trollformel.

verb

begära, anhålla, äska, bedja, ombedja, utbedja, be, bönfalla, åkalla, nedkalla, nedkalla välsignelse, nedkalla förbannelse, anropa, besvärja, bestorma, ansätta, ligga åt, ligga över, tigga, bettla, gnata, smågnata, kälta, käxa, gå med håven, supplicera, petitionera, lägga in om, ansöka, anmoda, vidtala;

tinga, betinga, påtinga, upptinga, beställa, rekvirera, prenumerera, abonnera, subskribera, efterfika, efterfråga, efterforska, efterskicka, efterskriva, eftersträva, efterstå, eftersända, eftersöka, eftertelefonera, eftertelegrafera, eftertrakta, eftertrå, fria, gilja, slå för, fjäsa för, falka efter, falka på, åstunda, önska, vånna, värva, anmana, uppmana, uppfodra, kalla, påkalla, tillkalla, uppkalla, utkalla, inbjuda, invitera, anlita, tillita, vädja till, appellera, interpellera, plädera, tala för, rekommendera, förorda, föreslå, hemställa, motionera, framkomma med, underställa, underhandla, medla, bearbeta, utverka;

fordra, infordra, påfordra, utfordra, återfordra, pretendera, yrka, pocka, tillmäta sig, truga, kräva, utkräva, återkräva, björna, lagsöka, utsöka, kära, stämma, preja, snylta, snugga, snugga sig till, beskatta, betunga.

adjektiv, adverb

bönlig, fordrande, mestfordrande, minstfordrande, fordringsfull, pretentiös, anspråksfull, påflugen, enträgen, efterhängsen, gnatig, smågnatig, käxig, bönligen, för all del, för Guds skull, för ingen del.