Appendix:Bring/750. Befrielse

befrielseRedigera

substantiv

frigivning, frigörare, frigörelse, frikallelse, frikännelse, friköp, friköpning, frisägelse, befriare, befrielseverk, emancipation, lösgivning, lösgöring, lösslitning, lössläppning, utlämning, lösepenning, löseskilling, frihetsanda, frihetsbrev, frihetshjälte, frihetskamp, frihetskrig, frihetskämpe, frihetskärlek, frihetsstrid, frihetssträvande, blockadbrytare;

förlossning, förlösning, förskoning, återlösning, frälsning, absolution, förlåtelse, syndaförlåtelse, eftergift, efterskänkning, dispens, licens, ursäkt, räddning, undgående, flykt, undflykt, rymning;

ansvarsbefrielse, decharge, likvid, uppgörelse, klarering, inlösen, inlösning, kvitto, kvittens, tillstånd, koncession, oktroj, permission, hemförlovning, ledighet, avbetsling, avsadling, frånspänning, frånträde, avdankning, avmönstring, avsked, avskedstagande, avsägelse, avträdare, avträdelse, reträttplats;

avlassning, lossning, urladdning.

verb

befria, frigiva, frigöra, frikalla, frikänna, friköpa, frisäga, fritaga, lösa, lösgiva, lösgöra, löskoppla, lösslita, lössläppa, förlossa, förlösa, återlösa, frälsa, lossa, lindra, mildra, lätta, rädda, rädda sig, draga sig ur spelet, undfly, undgå, undkomma, undslippa, slingra sig undan, rymma, avdrypa, avvika, schappa, förlåta, skona, förskona, benåda, absolvera;

infria, klarera, inlösa, likvidera, kreditera, kvittera, utreda, utlämna, utväxla, öppna, upplåsa, upplåta, upprigla, utvidga, uppkorka, upplösa, koncessionera, oktrojera, permittera, hemförlova, avbetsla, avsadla, frånspänna;

undanröja, häva, upphäva, återkalla, annullera, kassera, avdanka, avmönstra, avskeda, avträda, entlediga.

adjektiv, adverb

fri, obunden, otvungen, obehindrad, lös, kvitt, ledig, undgänglig, undviklig, liberal, frisinnad, tygellös, på fri fot.