svarRedigera

substantiv

svar på tal, svaromål, svarande, svarandepart, svarandesidan, svarsskrift, svarsadress, genmäle, replik, duplik, förklaring, påminnelse, motskrift, motskäl, motsägelse, motstämning, inkast, inpass, invändning, explikation, respondent;

besked, upplysning, utläggning, utredning, tydning, uttydning, gissning, utgissning, tolk, tolkning, lösning, solution, redogörelse, berättelse, utlåtande, deklaration, bekräftelse, accept, bejakning, bekännelse, utslag, dom, reskript, beslut, orakel;

ledtråd, klav, nyckel, hållpunkt, indicium, uppslag, uppslagsända, deduktion, konklusion, korollarium, upptäckt, underrättelse, vitsord, bevis, bevisning, motbevis, motbevisning, uppslagsbok, uppslagsord, adresskalender;

genljud, eko, antifoni, responsorium, växelsång, lösen;

förevändning, svepskäl, pretext, undflykt, snäsa.

verb

svara, besvara, replikera, respondera, genmäla, genljuda, vitsorda, jaka, bejaka, godkänna, acceptera, erkänna, påtaga sig, bekänna, vidgå, bestrida, neka, förneka, motsäga, bemöta, invända, vederlägga, bita av, snäsa, avsnäsa, avsnoppa;

förklara, redogöra, klargöra, åskådliggöra, meddela, deklarera, upplysa, upptäcka, uppspåra, utfinna, utgrunda, utreda, tyda, uttyda, tolka, uttolka, gissa, utgissa, avslöja, dechiffrera, lösa, lösa knuten, solvera, deducera, förvissa, övertyga, bevittna, avgöra, besluta, bringa till slut, tillfredsställa.

adjektiv, adverb

svarsgod, bindande, logisk, konklusiv;

upplysningsvis, till märkandes, på spåren, på traven, emedan, alltså, förvisso, ja, ja visst, javäl, ja män, jaja män, ja för all del, joho, jo, jojo, jojomän, ja minsann, ja i sanning, ja och amen, jaså, kantänka, ingalunda, nej, för ingen del, kommer icke i fråga, kommer aldrig i fråga, asch, bah, jo vackert.