substantiv

overksamhet, orubblighet, stelhet, stelkramp, katalepsi, stagnation, letargi, flegma, flegmatiker, apati, likgiltighet, kvietism, död, dödsslummer, dödsstillhet, dödstystnad;

stillhet, stillastående, vila, lugn, ro, godan ro, frid, ostördhet, tystnad, stumhet, sömn, lägerstad, bädd, vilobädd, liggsoffa, liggstol, huvudkudde, vagga, tillflykt, hem, bostad, vistelseort, kvarter, läger, bivuak, etapp, etappstation, hamn, vinterhamn, redd, ankarplats, slutmål, stiltje, vindstilla, anticyklon, bedarrning;

uppehåll, paus, stockning, avbrott, stillestånd, uppskov, halt, rast, dröjsmål, väntan, förbidan, kvarvaro, liggedagar, vistelse, sejour;

beständighet, ståndaktighet, sinnesro, fasthet, bildstod, balans, jämvikt;

hinder, band, klämma, knipa, kvarstad, embargo.

verb

ligga, ligga för ankar, vila, vila på årorna, vila på sina lagrar, förbliva, stanna, kvarstanna, fastna, råka fast, fixera, låsa, regla, stagnera, pausera, dröja, vänta, förbida, avvakta, rasta, dreja bi, ligga bi, lägga bi, lägga till, ankra, landa, förtöja, slå sig ned, sätta bo, vistas, övernatta, stå bi, hålla stånd;

lugna, stilla, lägga sig, bedarra, sacka av, sätta sig, tystna, förstumma, förstummas, hämta andan, hålla andan, vagga till ro, vagga till sömn, hyssa, vyssja, , utdö, bortdö, avlida, avskeda, pensionera;

dämpa, hejda, tysta, förkväva, tygla, fängsla, binda, fastbinda, stå i stöpet.

adjektiv, adverb

orörlig, immobil, stationär, overksam, trög, lat, flegmatisk, letargisk, kataleptisk, stillasittande, sömnig, sömntyngd, restrött, stilla, molstilla, omorgnad, tungsövd, tyst, ljudlös, obefaren, lugn, dragfri;

fix, stabil, fast, bofast, beständig, orubblig, inrotad, fast för;

still, ingen vart, till sängs, hemma.