obehörighet redigera

substantiv

obefogenhet, orättmätighet, olaglighet, illegalitet, illegitimitet, lagstridighet, överträdelse, kränkning, rättskränkning, egenmäktighet, övergrepp, missbruk, ofog, förmätenhet, fräckhet, intrång, förfång, usurpator, usurpation, utpressning, prejeri, konfiskation;

ogiltighet, ohållbarhet, oegentlighet, nullitet, annullering, resning, preskription, felaktighet, tomhet, ihålighet, fåfänglighet, oäkthet, bönhas, bönhaseri, bönhasjakt, fusk, fuskare, fuskeri, fuskverk, plagiat, oärlighet, svek;

inkompetens, oduglighet, ovederhäftighet, inbilskhet, opålitlighet, insubordination, insubordinationsbrott.

verb

kränka, överträda, förnärma, göra för när, missbruka, inkräkta, utpressa, preja, usurpera, tillvälla sig, beröva, betaga, konfiskera, svika, besvika, fuska, plagiera;

annullera, upphäva, preskribera, försitta, förspilla, förverka.

adjektiv, adverb

obehörig, oberättigad, obefogad, otillbörlig, otillständig, otillåten, otillåtlig, orättmätig, ohemul, oförsvarlig, olaglig, lagstridig, rättsvidrig, illegal, illegitim, orättfången, ogiltig, ogill, ohållbar, grundlös, oegentlig, felaktig, falsk, förfalskad, understucken, oäkta, ihålig, fåfänglig, tom, oduglig, otjänlig, menlig, olämplig, inkompetent, oprioriterad, oprivilegierad, ovederhäftig, oförskylld, oförtjänt, opålitlig, oärlig, sviklig;

oanständig, opassande, orimlig, förnuftsvidrig, bakvänd, förvänd, avvita, vettlös, galen, dåraktig, månljus, inbilsk, förmäten, egenmäktig, självbjuden, fräck;

förlustig, betagen, arvlös, försutten, ouppfylld, ofullbordad, obehörigen, bakfram, på tok.