substantiv

obelåtenhet, missnöjdhet, missnöje, oförnöjsamhet, besvikelse, besvikenhet, snopenhet, missräkning, underkännande, förkastelse, improbatur, improbering, syndabock, hackkyckling, gnat, gnatighet, gnäll, gnällighet, knarr, knarrighet, kink, kinkblåsa, kinkighet, granntyckthet, ömtålighet, grinighet, brumbjörn, anspråksfullhet, omåttlighet, omättlighet, knot, sura miner, förargelse, förtret, förtrytelse, förtrytsamhet, beivran, beivrare, beskärmelse, groll, förbittring, bitterhet, harmsenhet, gensaga, protest, opposition, meningsskiljaktighet, frond, frondör, vresighet, tvärvigg, dåligt lynne, purkenhet, trumpenhet, misslynthet, misstämning, leda, olust, vämjelse, vedervilja, äckel, övermättnad;

grämelse, ånger, misströstan, bekymmer, farhåga, melankoli, melankoliker, hypokonder, hypokondri, hypokondrist, saknad, saknadskänsla, trånad, längtan, hemlängtan, hunger, inbillningssjuka, svartsjuka, avundsjuka, avundsamhet, missunnsamhet.

verb

klaga, kinka, knota, knorra, knarra, brumma, gnälla, gnöla, grumsa, sura, tjura, rynka pannan, hänga läpp, puttra, småputtra, gnata, smågnata, beskärma sig, beivra, protestera, opponera, frondera, förkasta, utdöma, improbera, tyda till det värsta, upptaga illa, missunna;

gräma, såra, granna, pinsamt beröra, förtreta, förarga, förargas, förarga sig, förbittra, förtryta, harma, harmas, ledas, äckla, melankolisera, grubbla, förtvivla, ångra, sakna, tråna, längta, hungra;

gäcka, svika, besvika, komma på skam, nedslå, kullkasta, förödmjuka.

adjektiv, adverb

missbelåten, obelåten, missnöjd, misslynt, besviken, oförnöjd, oförnöjsam, otillfredsställd, otillfredsställande, grinig, purken, sur, sursöt, gnällig, tjurig, trumpen, knarrig, gnatig, smågnatig, kinkig, hyperkritisk, blaserad, anspråksfull, granntyckt, omåttlig, omättlig;

ömtålig, bitter, förbittrad, förgrämd, harmsen, genstörtig, avundsjuk, svartsjuk, avundsam, missunnsam, bekymrad, bekyttad, ångerfull, ångerköpt, modfälld, modlös, modstulen, snopen, långnäst, olustig, äcklig, övermätt, melankolisk, hypokondrisk, inbillningssjuk, trånfull, hungrig;

beklagligen, beklagligtvis, tyvärr, olyckligtvis, gunås, gudinog, övernog.