skicklighet redigera

substantiv

mästerskap, mästerknep, mästerkupp, mästerprov, mästerstycke, mästerverk, yrkesfärdighet, yrkesmässighet, yrkesskicklighet, konstfärdighet, konstgrepp, konstindustri, konstmässighet, konstnärlighet, konstprodukt, konstskicklighet, konstslöjd, konststil, konststycke, konstverk, virtuositet, bravur, bravuraria, bravurstycke, färdighet, fingerfärdighet, händighet, handlag, rätta tagen, rutin, tävlan, pristävlan, tävlingskamp, prisskjutning, prisskrift, pristagare, prisuppgift, prisutdelning, prisvinnare, prisämne, rekord, underverk, det fina i kråksången, jonglör, jonglörkonst, taskspelare, trollkonst, trollkonstnär, tankeläsare, tankeläsning, humbug, trick, fuffens, spratt, puts, knep, tjuvknep, streck, pojkstreck, skälmstycke;

kapacitet, habilitet, förmåga, talang, talangfullhet, läggning, begåvning, naturgåva, fallenhet, anlag, snille, snillealster, snillebragd, snilledrag, snillefoster, snillegåvor, snilleprov, snilleskapelse, snilleverk, snillrikhet, genialitet, geni, universalgeni, allsidighet, intelligens, skarpsinne, sinnrikhet, fyndighet, invention, heuristik, uppfinningsförmåga, kvickhet, spiritualitet, vighet, munvighet, flinkhet, smidighet, fiffighet, förslagenhet, diplomati, politik, taktik, finurlighet, knepighet, knivighet, list, slughet, knipslughet, drag, motdrag;

duglighet, raskhet, duktighet, självförsörjare, självhjälp, kompetens, kvalifikation, användbarhet, lämplighet, bildning, utbildning, övning, uppövning, praktiskhet, praxis, erfarenhet, förfarenhet, insikt, kunnighet, kunskap, mångkunnighet, mångsidighet, sakkunskap, sakkännedom, grundlighet, lärdom, vetenskap, vetenskaplighet, standardverk, gott huvud, omdöme, omdömesförmåga, omdömesgåva, omdömeskraft, bedömare, klarsynthet, urskillning, urskillningsförmåga, uppfattning, sinne för, fattningsförmåga, fattningsgåva, tankekraft, tankereda, logik;

överlägsenhet, förträfflighet, utmärkthet, företräde, vishet, förstånd, klokhet, statsklokhet, härskargåvor, härskarsnille, världserfarenhet, världskännedom, världsvana, takt, levnadsvett, belevenhet, politess, finess, ledighet, abandong, behag, behaglighet, behändighet, attraktion.

verb

kunna, förmå, duga, gå i land med, lösa, lösa knut, lösa problem, lösa svårighet, lösa uppgift, övervinna svårighet, besegra svårighet, öva, uppöva, fullkomna sig, tävla, taga loven av, överbjuda, överträffa, utmärka sig, briljera, gå långt, taga sig fram, slå sig igenom, uppfinna, genomföra, uträtta, skapa, producera, alstra, frambringa, bringa till stånd, iståndsätta;

göra sig gällande, taga tyglarna, hålla sig framme, sköta sina kort, hava huvudet på rätta stället, uppfatta, förstå, genomskåda, hava ögonen med sig, se varifrån vinden blåser, se vad klockan är slagen, bedöma, bedöma situationen, veta, veta att ställa sig, preparera, precisera, slå huvudet på spiken, träffa huvudet på spiken, kvalificera, välja den bästa delen, göra en dygd av nödvändigheten;

behaga, tjusa, förtrolla, förvända synen, slå blå dunst i ögonen, jonglera, bortpraktisera, bortsmussla.

adjektiv, adverb

skicklig, habil, virtuosmässig, styv, urstyv, driven, talangfull, konsterfaren, konstfärdig, konstförfaren, konstmässig, konstrik, konstskicklig, mästerlig, skolad, tränad, inövad, uppövad, bildad, utbildad, fullbildad, fullfjädrad, fullflugen, fullfärdig, fullgod, fullmogen, fullmålig, fullrustad, fullärd, fullödig, utlärd, rutinerad, initierad, invigd, bevandrad, sakkunnig, erfaren, förfaren, insiktsfull, kunnig, kunskapsrik, vetenskaplig, grundlig, ingående, yrkesmässig, teknisk, polyteknisk, artistisk, mönstergill, mönstergiltig, fulländad, framstående, utmärkt;

dugande, duglig, gäv, duktig, kapabel, praktisk, ekonomisk, produktiv, brukbar, användbar, lämplig, kvalificerad, kompetent, anställbar, pålitlig, beprövad, rask, flink, händig, behändig, lätthänt, snabb, ledig, vig, fyndig, inventiös, uppfinningsrik, heuristisk, begåvad, rikt utrustad, skapad till, född till, lyckosam, boren, boren till;

intelligent, sinnrik, kvick, snillrik, genial, genialisk, förståndig, förnuftig, pedagogisk, skarpsinnig, klok, statsklok, tongivande, politisk, diplomatisk, förslagen, slipad, slängd, smart, slug, knipslug, knepig, knivig, genompiskad;

taktfull, försiktig, smidig, fiffig, finurlig, stilig, fin, finfin, otvungen, obesvärad, ogenerad, legär, i form, i fin form, i stånd till, efter bästa förmåga, tävlingsvis, på traven.