verksamhet redigera

substantiv

verksamhetsbegär, verksamhetsfält, verksamhetskrets, verksamhetsområde, sysselsättning, görande och låtande, förrättning, förvaltning, anordning, undanstökning, överstökning, övning, utövning, idkare, bistånd, biträde, betjäning, tjänstaktighet, tjänstbarhet, tjänstduglighet, tjänstfärdighet, tjänstgöring, idoghet, trägenhet, arbetsamhet, flit, järnflit, energi, praktiskhet, duglighet;

brukbarhet, bruklighet, brukning, brukningssätt, användbarhet, användning, användningssätt, bruksanvisning, tillämplighet, tillämpning, förbrukning, förtäring, nötning, slitning, nyttjanderätt, gagn, gagnelighet, nytta, tjänlighet, lämplighet, resurs, tillgång.

verb

syssla med, pyssla med, ligga i, idka, uppehålla en syssla, förvalta, sköta, bestrida, förestå, leda, dirigera, ägna sig åt, undangöra, undanstöka, överstöka, sätta i verket, vidgöra, åtgöra, vidtaga åtgärd, verkställa, dana, organisera, forma, gestalta, modellera, hantera, arbeta, bearbeta, öva, utöva, praktisera, tjänstgöra, sträva, anstränga, anstränga sig, handla, gripa tillfället i flykten, engagera, sysselsätta, upptaga, använda, betjäna sig av, tillämpa, begagna, bruka, nyttja, utnyttja, göra av, förbruka, förtära, konsumera, tillgodogöra, tillgodonjuta, njuta, åtnjuta, arrendera, nöta, slita, absorbera.

adjektiv, adverb

verksam, idog, flitig, sysselsatt, upptagen, engagerad, tjänstbar, tjänstduglig, kompetent, betrodd, lämplig, ägnad till, tjänlig, användbar, brukbar, bruklig, begagnelig, gagnelig, nyttig, ändamålsenlig, bebolig;

fliteligen, i stånd till, i gång, på traven.