gott redigera

substantiv

godhet, godbit, goddagar, goddagspilt, godhjärtenhet, godlynthet, godmodighet, godsaker, godsinthet, god kondition, god ordning, förträfflighet, utmärkthet, ypperlighet, fullkomlighet, oöverträfflighet, oskattbarhet, oefterhärmlighet, oförliknelighet, äkthet, gedigenhet, lödighet, renhet, kostbarhet, halt, must, kärna, värde, dyrd, skatt, blomman av ngt, gräddan av ngt, urval, elit, elitkår, elitmanskap, elittrupp, mästerskap, mästerstycke, mästerprov, mästerverk, överlägsenhet;

fägnad, tillfredsställelse, hugnad, angenämhet, skönhet, prydnad, praktfullhet, juvel, ädelsten, briljant, briljantsmycke, pärla, finsilver, kräslighet, läckerhet, läckerbit, gotter, hälsosamhet, oskadlighet, harmlöshet, godan ro, gottköpspris, gottköpshandel, gottköpsupplaga, gottköpsvara;

dygd, dygdelära, dygdemönster, dygdepris, ädelhet, heder, hedersbegrepp, redbarhet, redlighet, aktningsvärdhet, oklanderlighet, förtjänst, beröm, berömmelse, tjänst, tjänstaktighet, välgärning, välgörenhet, jordens salt, helgelse, bättring, salighet, saliggörelse.

verb

förbättra, förädla, rena, gagna, befordra, gynna, tjäna, betjäna, tillfredsställa, fägna, fägna sig, glädja, glädjas, hugna, lyckliggöra, saliggöra, gottgöra, gotta sig, gona sig, vankas;

bestå provet, hålla provet, vinna priset, utmärka sig, framstå, excellera, lysa, stråla, glänsa, pryda, söka sin like, överträffa;

sätta pris på, värdera, godkänna, lovorda, berömma.

adjektiv, adverb

god, godartad, godhetsfull, godhjärtad, godlynt, godmodig, godsint, godvillig, bättre, bäst, bra, fullgod, fullhaltig, fullmålig, prima, förstklassig, utsökt, utvald, naggande god, ypperlig, präktig, mönstergill, förträfflig, utmärkt, excellent, exkvisit, fin, extrafin, superfin, stilig, bussig, klämmig, pampig, oskattbar, ovärderlig, oersättlig, ojämförlig, oförliknelig, oefterliknelig, oupphunnen, superlativ, oöverträfflig, oefterhärmlig, ohärmbar, ohärmlig;

äkta, heläkta, lödig, ren, guldren, genuin, klassisk, sann, sannskyldig, oförfalskad, oangriplig, pålitlig, normal, tillfredsställande, oklanderlig, ordentlig, värdefull, uppskattad, värderad;

sund, kraftig, frisk, hälsosam, proper, snygg, oskadlig, oskadd, oskadad, ofördärvad, osårad, obefläckad, fläckfri, harmlös, oskyldig, oanfäktad, oantastad, önskvärd, gagnelig, välsignelserik, förmånlig, fördelaktig, gunstig, välgörande, vinstgivande, fägnesam, hugnelig, hugnesam, glädjande, angenäm, uppbygglig;

dygdig, dygdesam, dygderik, dygdädel, aktningsbjudande, aktningsvärd, förtjänstfull, ädel, tjänstaktig, framstående, beprövad, mångbeprövad, berömlig, berömvärd, beundransvärd, lovvärd, prisvärd;

kostbar, kostlig, präktig, briljant, praktfull, superb, glänsande, skön, vacker, vän, himmelsk, överjordisk;

ordentligen, berömligen, oförlikneligen, non plus ultra, utan like.