substantiv

plan, planläggning, ändamål, ändamålsenlighet, teleologi, system, dessäng, operationsplan, fälttågsplan, organisation, grunddrag, grundelement, grundform, grundidé, grundkaraktär, grundlinje, grundläggning, grundmur, grundorsak, grundpelare, grundplan, grundregel, grundritning, grundtanke, grundval, grundvillkor, grundåskådning, huvuddrag, huvudfråga, huvudknut, huvudmoment, huvudmotiv, huvudparti, huvudpunkt, huvudregel, huvudsak, huvudskäl, huvudstycke, huvudsynpunkt, huvudtanke, huvuduppgift, huvudvikt, huvudvillkor, huvudämne, stödjepunkt, stomme, skelett, kontur, konturlinje, konturteckning, detalj, detaljbestämmelse, detaljfråga, detaljforskning, detaljritning, detaljuppgift, kalkyl, beräkning, uträkning, överräkning, överslag, kostnadsförslag, förtänksamhet, förutseende, omtanke, försiktighetsmått, mogen överläggning, moget övervägande, förberedelse, utkast, skiss, disposition, uppränning, schema, prospekt, program, koncept, konception, koncipiering, projekt, projektmakare, projektmakeri, propå, proposition, förslag, förslagssumma, motion, motionär;

uppsåt, berått mod, beslut, anstalt, föranstaltning, anordning, anordnare, mått och steg, förfarande, förfaringssätt, utväg, medel, arrangemang, arrangör, tågordning, processionsordning, dagordning, föredragningslista, memorandum, recept, matsedel, tillställning, tillställare;

anbud, tillbud, frieri, friare, inrådan, tillrådan, råd, rådighet, rådvishet, klokhet, fiffighet, uppfinning, uppfinnare, invention, prov, provstycke, mästerstycke, ledning, ståndpunkt, synpunkt, alternativ;

list, listighet, krigslist, slughet, knipslughet, knivighet, knep, knepighet, fint, trick, konstgrepp, taktik, strateg, strategi, politik, politiker, politikus, tullpolitik, utrikespolitik, kupp, statskupp, mästerkupp, vigilans, vigilansör, krokväg, smygväg, kryphål, intrig, intrigant, intrigmakare, intrigspel, intrigör, hovintrig, kabal, hovkabal, ränker, ränkfullhet, ränkmakare, ränkspel, ränksmidare, ränksmideri, spel, spelare, trumf, komplott, mullvadsarbete, sammansvärjning, palatsintrig, palatsrevolution, konspiration, konspiratör, konspiratris, anslag, stämpling, anstiftan, anstiftare, anstiftelse, mina, kontramina, myteri, strejk.

verb

planlägga, organisera, systematisera, schematisera, arrangera, ordna, anordna, gestalta, inrätta, anlägga, anstalta, föranstalta, tillställa, bringa till mognad, bana väg, preparera, förutse, förbereda, upptänka, uppgöra, utfundera, uttänka, beräkna, uträkna, överräkna, överslå, kalkylera, koncipiera, skissera, uppfinna, uppspinna, ruva på, tillämna, tillärna, projektera, proponera, föreslå, motionera, föresätta sig, besluta, förfara;

intrigera, smida ränker, spinna ränker, stämpla, politisera, vigilera, drilla, spela, trumfa, trumfa igenom, trumfa sig fram, hopsmida, hopspinna, anstifta, konspirera, motarbeta, korsa, förekomma, komma på skam.

adjektiv, adverb

planmässig, planenlig, ändamålsenlig, teleologisk, systematisk, organisatorisk, programmatisk, schematisk, uppfinningsrik, inventiös, förtänksam, omtänksam, klok, rådig, vis, rådvis, fiffig, tillrådlig, tilltänkt, upptänklig, upptänkbar;

listig, knepig, knivig, slug, knipslug, underfundig, bondslug, genompiskad, politisk, strategisk, vigilant, intrigant, ränkfull, förslagsvis.