värme redigera

substantiv

värmeapparat, värmegrad, värmekälla, värmeledare, värmeledning, värmemätare, värmeutstrålning, värmning, uppvärmning, hetta, upphettning, kokhetta, kokpunkt, kokning, glöd, glödeld, glödhetta, glödning, vitglödgning, glödgning, eld, eldbrand, eldbrasa, eldgnista, eldhav, eldkol, eldkula, eldkvast, eldning, eldregn, eldslåga, eldsvåda, flamma, flameld, flamning, låga, brand, brandfackla, bloss, förbränning, självförbränning, bränning, likbränning, krematorium, bål, påtändning;

sol, solhetta, solsken, solvärme, gass, solgass, badd, solbadd, sommar, dagshetta, rötmånad, hunddagarna, sunnan, sunnanvind, samum, sirocko, scirocko, heta zonen, tropik, vändkrets, ekvator, vulkan, krater, lava, varm källa, , töväder, lenväder, blidväder, blidvinter, öppet vatten, ljumhet;

ånga, imma, imbad, badstuga, bastu, bastubad, bastuugn, bastuvärme, transpiration, svett, svettbad, feber, feberbrand, feberglöd, feberhetta, termometer, febertermometer, maximitermometer, minimitermometer, isoterm, isotermkarta, isotermkurva, temperatur, kalori, rök, pinrök, tvingrök;

fyr, gnista, gnistbildning, blixt, ljungeld, lusteld, pyroteknik;

svedning, avsvedning, brännskada, brännsår, brännblåsa.

verb

uppvärma, hetta, upphetta, hetna, glödga, vitglödga, glöda, avbränna, uppbränna, brännas, sjuda, steka, koka, halstra, rosta, bräcka, kylslå, sola, sola sig, torka, soltorka, förtorka, gassa, basa, badda, svettas, transpirera, masa, masa sig, försmäkta, töa, lena på;

låga, blossa, flamma, brinna, avbrinna, förbrinna, uppbrinna, röka, ryka, ånga, bolma, imma, pyra, elda, påtända, sveda, avsveda, svedja, avsvedja.

adjektiv, adverb

varm, varmblodig, genomvarm, solvarm, solstekt, het, brännhet, glödhet, kokhet, sjudhet, solhet, solig, gassig, blossande, svettdrivande, svettdrypande, svettig, echaufferad, tryckande, kvävande, kvalmig, kvav;

sydländsk, tropisk, subtropisk, vulkanisk, eldsprutande, eldröd, vitglödande, glödvit, brinnande, osläckt;

mild, ljum, spenvarm, blid, kylslagen, imkokad, frostfri, isfri, kram;

i ljusan låga.