substantiv

lokalkännedom, lokalminne, lokalsinne, placering, förläggning, lokalisering, försättning, stationering, anställning, etablering, etablissemang, installering, fixering, inkvartering, kantonering, kantonemang, läger;

bosättning, bosättningsartiklar, bosättningsmagasin, tomtning, tomtningsplan, koloni, kolonisation, nybygge, bopålar, bofasthet, boende, hemvist, hemliv, rotfäste, adress, härbärge, immigration, immigrant, immigrering, inkomling, hemortsrätt, infödingsrätt, indigenatsrätt, medborgarskap, medborgarrätt, burskap, burskapsbrev, naturalisering;

förankring, förtöjning, anläggning, lastning, packning, stuvning, stuvare, anbringning, isättning, inflickning, inflätning, infällning, inbärning, införlivning, insats, deposition.

verb

lägga, förlägga, placera, sätta, ställa, intaga plats, bänka, bänka sig, bänkas, utstaka, fixera, lokalisera, stationera, anställa, försätta, anbringa, fästa, fastnagla, fastsätta, isätta, insätta, rikta, inrikta, adressera, tomta till mark, ankra, förankra, förtöja, binda, tjudra;

nedsätta sig, fastsätta sig, slå sig ned, slå rot, rotfästa sig, fatta fotfäste, vinna fast fot, bosätta sig, etablera sig, slå ned sina bopålar, uppslå sina bopålar, bygga och bo, bo, bebo, slå upp sitt tjäll, slå upp sitt tält, hålla hus, vistas, slå sig till ro, lägra sig, slå läger, tälta, kampera, bivuakera, postera, kantonera, inkvartera, härbärgera, inhysa, inhyra, inlogera, immigrera, kolonisera, acklimatisera, naturalisera, installera, adoptera, knäsätta;

inrymma, inbädda, inbära, inlägga, innesluta, inplantera, instoppa, instuva, inympa, emballera, packa, fullproppa, stoppa, nedstoppa, undanstoppa, stoppa i fickan, belamra, belasta, betunga, överhopa, överhopa med, befrakta, tilldela, deponera, göra av;

gömma sig, gräva ned sig, krypa till kojs, koja sig, övernatta.

adjektiv, adverb

ställbar, belägen, befintlig, situerad, bosatt, bofast, hemma, hemmahörande, hemmastadd, barnfödd, inrotad;

hemifrån, på ort och ställe, för ankar, till kojs, till sängs.