kärlek redigera

substantiv

kärlighet, faderskärlek, fosterlandskärlek, förkärlek, föräldrakärlek, genkärlek, klockarkärlek, moderskärlek, mänskokärlek, släktkärlek, syskonkärlek, återkärlek, böjelse, tycke, passion, älskog, älskogshandel, dyrkan, dyrkare, förgudning, tillbedjan, tillbedjare, öm låga, förälskelse, glöd, inklination, inklinationsparti, inklinationsvals, hjärtefråga, hjärtegryn, hjärteklämma, hjärtekval, hjärtesak, hjärtesorg, hjärtesår, hjärtetjuv, hjärtevän, ömhet, ömhetsbetygelse, erotik, erotiker, Amor, Amors pil, Astrild, amur, amurett, svärmeri, svärmare, månskensvärmeri, attraktion, fascination, dragningskraft, charm, charmör, förtrollning, förtrollare, förtrollerska, bedåring, förbländning, flamma, idol, huldgudinna, huldhet, huldinna, förtjusare, förtjusarinna, förtjuserska, förtjusning, förtjusningsfeber, amang, älskare, älskarinna, älskling, älskvärdhet, käraste, käresta, raring, rarhet, hjärtunge, hjärtanskär, avgud, ängel, sötnos, ögonsten, giljare, giljarfärd, friare, frieri, fästman, fästmö;

kärleksbrev, kärleksdikt, kärleksdryck, kärleksfullhet, kärleksförbindelse, kärleksförklaring, kärleksglöd, kärleksgnabb, kärleksgriller, kärleksgud, kärleksgudinna, kärlekshandel, kärlekshistoria, kärlekskval, kärlekskväde, kärlekslåga, kärleksmåltid, kärleksnarr, kärlekspant, kärleksroman, kärleksrus, kärlekssång, kärleksverk, kärleksvisa, kärleksäventyr, blomsterspråk, myrten, myrtenkrans, myrtenkrona, amorin, amoringrupp, amorinhuvud;

galanteri, flört, kokett, koketteri, fjäs, uppvaktning, kurtisör, rikskurtisör, kavaljer, riddare, ridderlighet, kurtis, fönsterkurtis, rendevu, ögonspel, ögonspråk, lidelse, lidelsefullhet, åtrå, begär, begärelse, förförare, förförelse, förförelsekonst, förförerska, förföringskonst, enlevering, kvinnorov, könsdrift, könsliv, könsumgänge, sänglag;

libhaberi, smak, affektion, affektionsvärde, favoritnöje, älsklingsdryck, älsklingsidé, benägenhet, behag, välbehag, håg, lust, vurm, hänförelse, hänryckning, entusiasm, entusiasmering, entusiast, extas, längtan, trånad, trånsjuka, omtyckthet, omistlighet, hängivenhet, tillgivenhet, innerlighet, hjärtlighet, sympati, medkänsla, självuppoffring, modershjärta, mammehjärta, modersglädje, hjärtebarn, pietet, pietetskänsla, fosterlandsvän, patriot, lokalpatriot, lokalpatriotism, vänlighet, mänskovänlighet, filantrop, filantropi, humanitet, humanitetsfråga, humanitetsskäl;

bevågenhet, välvilja, ynnest, ynnestbevis, gunst, gunstbevis, gunstbevisning, gunstling, nåd, favör, favorisering, favorit, favoritsystem, favoritvälde, gullgosse, popularitet, aktning, beundran, beundrare.

verb

älska, dyrka, hålla av, tycka om, avguda, förguda, tillbedja, sucka för, vurma för, svärma, kringsvärma, omsvärma, beundra, flamma, låga, glöda, smäkta, förälska sig, inklinera, förgapa sig, förse sig på, fästa sig vid, åtrå, längta, tråna, göra sig till för, uppvakta, fjäsa, kurtisera, flörta, kokettera, insinuera sig, fria, gilja, förlova sig, sympatisera, favorisera, värdera, högakta, vilja väl;

behaga, betaga, bedåra, charmera, kaptivera, tjusa, förtjusa, tilltjusa, förtrolla, förblända, förvrida huvudet, fascinera, fängsla, attrahera, hänföra, hänrycka, entusiasmera, vinna för sig, förföra, enlevera.

adjektiv, adverb

kärleksdrucken, kärleksfull, kärlekskrank, kärleksrik, kärlig, kär, kär som en klockarkatt, pinkär, älskande, förälskad, älskogskrank, betagen, intagen, förtjust, överförtjust, erotisk, svärmisk, passionerad, lidelsefull, smäktande, trånadsfull, trånfull, trånsjuk, längtansfull, extatisk, entusiastisk, vurmig;

hängiven, tillgiven, öm, innerlig, hjärtevarm, hjärtinnerlig, hjärtlig, vänlig, fäst vid, pietetsfull, trogen, benägen, bevågen, huld, ynnestfull, gunstig, höggunstig, nådig, nåderik, filantropisk, humanitär, mänskovänlig, mänskoälskande, fosterlandsälskande, patriotisk, lokalpatriotisk;

älsklig, älskvärd, sympatisk, hjärtevinnande, hjärtrörande, tilldragande, fängslande, behaglig, välbehaglig, bedårande, charmant, beundransvärd, dyrkansvärd, tillbedjansvärd, änglalik, överjordisk, himmelsk, dyr, dyrbar, omistlig, omtyckt, populär, intressant, guterad, avhållen, ljuv, söt, rar, genomrar, aggfri;

galant, ridderlig, kurtisant, kokett, insinuant, förförisk, kärligen.