kvickhet redigera

substantiv

kvick vändning, kvick replik, träffande replik, kvickt svar, bitande svar, dräpande svar, kvickhetsjägare, kvickhuvud, kvicktänkthet, ordkvickhet, ordhittighet, ordklyveri, ordlek, ordrytteri, ordspel, ordvrängning, vits, göteborgsvits, påhitt, påhittighet, esprit, humor, humoresk, folkhumor, galghumor, attiskt salt, sinnrikhet, spiritualitet, lycklig idé, lycklig tanke, slagfärdighet, svar på tal, snabbtänkthet, snartänkthet, fyndighet, snarfyndighet, snille, snillealster, snilleblixt, snillebragd, snilledrag, snillefoster, snillegåvor, snillelek, snilleprov, snilleskapelse, snilleverk, snillrikhet, fantasi, fantasirikedom, infall, fyrverkeri, fantasteri, komik, homeriskt löje, löjlighet, krydda, poäng, poängtering, piff, piffighet, det fina i kråksången, det fina i saken, spetsfundighet, hårklyveri, tvetydighet, slipprighet;

ironi, ironisering, satir, satirdiktare, satiriker, satirisering, spe, speglosa, spenamn, speord, drift, driftkuku, begabbare, begabbelse, begabberi, bespottare, bespottelse, gäckeri, sarkasm, spydighet, udd, uddighet, spets, spetsighet, stickord, pik, sidohugg, gyckleri, gyckel, gyckelspel, gyckelverk, skalk, skalkaktighet, skalkstreck, skalkstycke, skälm, skälmaktighet, skälmstycke, skälmskhet, skämt, skämtdikt, skämtlynne, skämtord, skämtsamhet, nojs, fyr, narri, gnabb, puts, putslustighet, pusserlighet, upptåg, tokeri, tokprat, tokrolighet, torrolighet, fars, narr, narrbjällra, narrkåpa, narrspel, narrstreck, narrverk, taskspeleri;

gåtbok, gåta, charad, charadlösning, rebus, akrostikon, anagram, epigram, tankekorn, aforism.

verb

kvicka sig, vitsa, briljera, poängtera, replikera, bita av, bita igen, märka ord, rida på ord, gyckla, skalkas, skämta, nojsa, tokas, roa, dikta, fantisera, gäckas, näbbas, abbas, gnabbas, smågnabbas, skratta på ngns bekostnad, roa sig på ngns bekostnad, driva med, driva fyr med;

ironisera, satirisera, begabba, bespotta, belacka, förhåna, ridikylisera, förlöjliga, göra narr av, pika.

adjektiv, adverb

kvick, kvicktänkt, ordkvick, genomkvick, småkvick, spirituell, briljant, gnistrande, sprudlande, vitsig, humoristisk, piffig, poängterad, slagfärdig, påhittig, fyndig, snarfyndig, snabbtänkt, snartänkt, luminös, snillrik, fantastisk, skämtsam, skälmsk, skälmaktig, skalkaktig, lustig, putslustig, pusserlig, komisk, urkomisk, tokstollig, burlesk, grotesk, farsartad, löjeväckande, löjlig, rolig, genomrolig, smårolig, tokrolig;

ironisk, sarkastisk, satirisk, bitande, spydig, spefull, pikant, ekivok, slipprig, tvetydig, spetsfundig, gåtfull, epigrammatisk, aforistisk, skämtvis.