Svenska redigera

Verb redigera

märka ord

  1. (på ett onödigt sätt) peka ut fel i någons ordval, tal eller skrift
    Varianter: ordmärka