välbefinnande redigera

substantiv

välbehag, vällevnad, välmåga, belåtenhet, tillfredsställelse, optimism, levnadsglädje, levnadslust, levnadsmod, levnadsnjutning, livsandar, livselixir, livsglädje, livsluft, livsvärme, livets ljusa sida, trevnad, trevnadskänsla, trevlighet, agremang, hemfrid, hemtrevnad, komfort, bekvämlighet, goddagar, tomtebolycka, vederkvickelse, hjärtefröjd, gamman, gladlynthet, glättighet, friskhet, livlighet, fröjd, fröjdebetygelse, fröjdefest, fröjderop, fröjdesprång, munterhet, pirrögdhet, lycka, oblandad lycka, glädje, oblandad glädje, lyckobarn, lyckodag, lyckostjärna, lyckoväppling, lyckans skötebarn, lycksalighet, lyckträff, lyckönskan, smek, smekmånad, smeknamn, smekning, smekord, smeksamhet, kel, kelgris, glädjedag, glädjefest, glädjehögtid, glädjepost, glädjerus, glädjetår, glädjeyra, glädjeämne, solsken, solskensdag, solskenslynne, sällhet, sällhetsdröm, sällhetsrus, sällhetstid, lycksalighetens ö, himmel, himmelrike, paradis, eden, elysium, elyseiska fälten, arkadien, rosengård, gyllene åldern, salighet, salighetshopp, salighetslära, salighetsmedel, salighetsordning, salighetsväg, saliggörare;

nöje, förnöjelse, njutning, njutningsmedel, förlustelse, förfriskning, förfriskningsmedel, tidsfördriv, förströelse, förströelselektyr, muntration, upprymdhet, uppsluppenhet, förtjusning, extas, yra, berusning, hänförelse, hänryckning, förtrollning, jubel, jubeldag, jubelfest, jubelrop, jubelsång, lust, lustbarhet, lustbåt, lusteld, lustfärd, lustgård, lusthus, lustighet, lustkänsla, lustläger, lustpark, lustparti, lustresa, lustslott, lustspel, lustställe, lusttur, lustvandring, gondolfärd, ögonfägnad;

traktering, traktat, läckerhet, krydda, delikatess, kräslighet, vällust, frosseri, yppighet, kalas, kalasering, kalasmat, kolifej, kollation, fät, fest, festarrangör, festdag, festdeltagare, festfrukost, festföremål, festglädje, festivitet, festivitetssal, festivitetsvåning, festlighet, festlokal, festmiddag, festmåltid, festpokal, festprisse, festprogram, festsal, festsexa, festskrift, festspel, feststämning, festtal, festtalare, festtåg, festvåning.

verb

andas fritt, njuta sitt sorgfria väsen, lyckönska sig till, smickra sig med, bestå sig med, lägga sig till med, lämna fritt lopp åt en böjelse, överlämna sig åt en böjelse, må gott, må väl, må som en prins, trivas, sola sig, smeka, smekas, kela med, bortskämma, behaga, glädja, fröjda, vederkvicka, förfriska, förnöja, muntra, tillfredsställa, saliggöra, lyckliggöra;

njuta, förlusta, förströ, förtjusa, hänföra, hänrycka, berusa, förtrolla, jubla, yra, svärma för, traktera, festa, kalasa, krydda, smörja kråset, leva flott, simma i överflöd, slå sig lös, frossa.

adjektiv, adverb

välmående, angenäm, behaglig, trevlig, hemtrevlig, småtrevlig, trivsam, bekväm, komfortabel, förnöjd, belåten, optimistisk, tujour, gemytlig, ogenerad, hemmastadd, förnöjlig, nöjsam, frisk, levnadsfrisk, levnadsglad, levnadslustig, glad, gladlynt, glättig, munter, pirrögd, upprymd, uppsluppen, kärkommen, välkommen, lyckosam, lycklig, överlycklig, hjärteglad, fröjdefull, glädjedrucken, glädjestrålande, solig, molnfri, smekande, smekfull, smeksam, välsignad, himmelsk, paradisisk, elyseisk, arkadisk, säll, salig, lycksalig, extatisk;

njutningsrik, kräslig, läcker, delikat, yppig, vällustig;

till freds, i lyckans sköte, lyckligen, i fulla drag, i sjunde himlen, saligen, gudilov, gudskelov.