känslolöshet redigera

substantiv

okänslighet, oömhet, träbock, förhärdelse, oemottaglighet, oemottaglighet för intryck, kylighet, köld, kallsinnighet, stelhet, orörlighet, styvsinthet, obeveklighet, hjärtlöshet, stenhjärta, hårdhet, hårdhjärtenhet, hårdsinthet, hård hud, hänsynslöshet, indelikatess, råhet, råhetsutbrott, grymhet;

sinneslugn, sinnesnärvaro, sinnesro, sinnesstyrka, kallblodighet, stoicism, stoiker, självbehärskning, sans, lugn, orubblighet, jämnmod, saktmod, fattning, lidelsefrihet, bekymmerslöshet, sorglöshet, neutralitet;

likgiltighet, passivitet, ljumhet, tröghet, maklighet, flegma, flegmatiker, kvietism, apati, dåsighet, lojhet, slapphet, försoffning, vårdslöshet, nonchalans, slöhet, sinnesslöhet, domning, letargi, sömn, sömnsjuka, dvala, bedövning, medvetslöshet, sanslöshet, förlamning, paralysi.

verb

förhärda, stålsätta, taga kallt, icke lägga vid sig, lugna sig, sansa sig, slå sig till ro, icke bry sig om, icke fråga efter, slå dövörat till, negligera;

slöa, förslöa, förfäa, förråa, stelna, förlama, paralysera, domna, slappna, dåsa, somna, försoffas.

adjektiv, adverb

känslolös, okänslig, oöm, kallsinnig, kylig, hjärtlös, hård, hårdhjärtad, hårdlynt, hårdsint, förhärdad, styvsint, stel, oberörd, indelikat, , hänsynslös, obeveklig, skoningslös, grym;

kallblodig, stålsatt, orubblig, ståndaktig, stoisk, sansad, nykter, lugn, lidelsefri, passionsfri, saktmodig, betänksam, återhållsam, tålig, obekymrad, bekymmerlös, sorglös, fantasilös, prosaisk, neutral;

likgiltig, liknöjd, passiv, apatisk, orörlig, trög, tungrodd, flegmatisk, kvietistisk, maklig, loj, försoffad, lat, stocklat, håglös, själlös, tanklös, oemottaglig, andefattig, fadd, banal, tråkig, nonchalant, vårdslös, intresselös, blaserad, ljum, slapp, matt, dåsig, drönig, ouppmärksam, slö, letargisk, sömnig, tungsövd, blind, döv, paralytisk, medvetslös, sanslös, vanmäktig;

sak samma.