substantiv

medikament, medicin, läkedom, läkekonst, läkekraft, läkemedel, styrkedryck, styrkemedel, preservativ, palliativ, universalmedel, apotek, husapotek, apotekare, farmaceut, farmaci, farmakopé, provisor, piller, pillertrillare, plåster, plåsterprins, pastill, tablett, panacé, hälsolära, hälsopolis, hälsoskäl, hygien;

läkare, barnläkare, fördelningsläkare, husläkare, ögonläkare, öronläkare, doktor, medikus, livmedikus, eskulap, eskulapiison, eskulapstav, eskulapiistav, kirurg, kirurgi, anatom, anatomi, anatomisal, terapeut, terapeutik, terapi, allopat, allopati, homeopat, homeopati, fältskär, operation, förband, bandage, bandagist, omplåstring, förbindning, gipsförband, binda, gipsbinda, brockband, massage, massör, massös, rörelsegivare, magnetism, magnetisör, hypnos, hypnotism, hypnotisör, elektroterapi, kvacksalvare, kvacksalveri, djurläkare, veterinär;

kur, kuranstalt, kurhus, kurort, bantingkur, gödningskur, huskur, hästkur, ischiaskur, klimatkur, knejpkur, radikalkur, diet, dietetik, dietkur, sanatorium, vila, vilohem, hospits, luftkur, luftkurort, vattenkur, kallvattenkur, kallvattenanstalt, bad, badanstalt, badare, badgyttja, badinrättning, badkur, badläkare, badort, badresa, gyttjebad, halvbad, havsbad, helbad, luftbad, saltbad, sittbad, balneolog, balneologi, brunnsdiet, brunnsdrickning, surbrunn, hälsobrunn, hälsodryck, hälsokälla, hälsovatten, maskkur;

sjukvård, lasarett, klinik, poliklinik, dispensär, sjukhus, barnsjukhus, epidemisjukhus, fältsjukhus, ambulans, ambulanskår, ambulansvagn, asyl, asylläkare, hospital, psykiater, psykiatri, psykiatriker, barnbördshus, obstetrik, gynekolog, gynekologi, barnmorska, pediatrik, pediatriker, sköterska, vakerska, ordination, regim, recept;

antiseptik, antiseptikum, aseptik, aseptin, antifebrin, antifebrinpulver, antipyrin, antipyrinpulver, antitoxin, sublimat, salubrin, salicylsyra, motgift, vaccin, vaccination, skyddskoppor, kokoppor, kokoppympning, serumterapi;

bedövningsmedel, sövning, kloroform, kloral, opiedroppar, narkos, narkotin, kokain, nervdroppar, kamfer, kina, kinapiller, kinavin, kinin, febermedel, giktmedel;

balsam, plåster, häftplåster, häfta, linneskav, charpi, cerat, spansk fluga, lapis, frätmedel, frätsten, frätämne, pensling, liniment, opodeldok, kataplasma, salva, basilikesalva, frostmedel;

oftalmiatrik, oftalmolog, öronspruta, öronspegel, tandborste, dentist, ortopedi, bröstmedel, bröstkaramell, bröstsaft, bröstsocker;

avföringsmedel, laxativ, purgativ, purgermedel, ricinolja, stolpiller, lavemang, klistir, klistirspruta, klysopomp, vomitiv, kräkmedel;

senapsdeg, grötomslag, varma grötar, kompress, neptunigördel, ingnidning, frottering, frotterborste, frotterhandske, frottör, terpentin;

drog, extrakt, elixir, dekokt, mixtur, tinktur, jod, jodtinktur, emulsion, pulver, te, kamomillte, dosis, arkanum, korrektiv, essens, essensflaska, kosmetik, skönhetsmedel;

insprutning, injektion, åderlåtning, blodigel, koppning, koppglas, kopphorn, koppjärn, koppympning, fontanell, fontanellpapper, fontanellsalva, lansett, sond, röntgenstrålar, radium;

hjälp, hjälpare, hjälpmedel, räddare, ängel.

verb

bota, kurera, återställa, läka, plåstra, omplåstra, förbinda, vårda, sköta, ordinera, operera, koppa, åderlåta, inspruta, döva, söva, insöva, kloroformera, narkotisera, hypnotisera, anatomisera, frottera, ingnida, pensla, lapisera, massera, desinficiera, desinfektera, pastörisera, purgera, laxera, vaccinera, sjukrapportera, kvacksalva;

medicinera, taga in, vila, lugna, stilla, lindra, lätta, stärka, dricka brunn, bada.

adjektiv, adverb

välgörande, lenande, uppmjukande, lugnande, rogivande, omstämmande, hälsosam, dietisk, dietetisk, närande, hygienisk, sanitär, terapeutisk, medicinsk, profylaktisk, aseptisk, antiseptisk, stärkande, nervstärkande, renande, blodrenande, stillande, blodstillande, feberstillande, krampstillande, smärtstillande, värkstillande, narkotisk, hypnotisk, maskdrivande, kirurgisk, operativ, anatomisk, ortopedisk, gynekologisk, pediatrisk, psykiatrisk, klinisk, poliklinisk, allopatisk, homeopatisk, balneologisk, farmaceutisk, kaustik, kaustisk, kosmetisk, botlig, läklig.