slapphet redigera

substantiv

slöhet, slöfock, håglöshet, lojhet, lättja, lätting, lättingsliv, lathund, latmansliv, latmask, söl, sölaktighet, sölkorv, oxlunk, oxvägen, försumlighet, skolk, skolkare, skolkning, pliktförgätenhet, likgiltighet, passivitet, oföretagsamhet, overksamhet, sysslolöshet, driveri, dagdriveri, dagdrivare, oduglighet, odugling, odåga, bortkommenhet, underlåtenhet, opraktiskhet;

svaghet, förslappning, utmattning, nedspänning, domning, lamhet, klemighet, trötthetskänsla, trötthet, levnadströtthet, övermättnad, oemottaglighet, leda, ledsnad vid, avsmak, vämjelse, motvilja, vedervilja, olust, olustighet, olustkänsla, vantrevnad, missnöje;

klenmod, klenmodighet, mes, mesaktighet, mesighet, feghet, käringaktighet, eftergivenhet, skuggrädsla, farhåga, räddhåga, tillbakadragenhet, neutralitet, avhållsamhet, avskildhet, flykt, undflykt, reträtt, undangömdhet, enstöring, enstörighet;

avfälling, apostat, apostasi, renegat, desertör, rymling, rymmare.

verb

slappna, dåsa, drömma, latas, lata sig, ligga på latbänken, ligga på latsidan, lägga händerna i skötet, sky ansträngning, icke idas, släppa ur händerna, underlåta, lämna därhän, försumma, övergiva, uppgiva, skolka, svika, svikta, svinka, tröttna, tröttas, nedspänna, ledsna, utledsna, vantrivas, uttråka;

retirera, vika, giva vika, giva efter, väja, rygga tillbaka, vända ryggen, giva en god dag, undvika, undandraga sig, gå ur vägen, gå på sidan om, tveka, studsa, hålla sig på avstånd, draga sig undan, hålla sig undan, gömma sig undan, slingra sig undan, slinka undan, smyga undan, stjäla sig undan, sticka under stolen med, blunda för;

avdunsta, smita, göra sig osynlig, försvinna, skudda stoftet av fötterna, absentera sig, packa sig iväg, schappa, taga till schappen, taga till benen, taga till fötter, lägga benen på nacken, lägga benen på ryggen, desertera.

adjektiv, adverb

slapp, förslappad, håglös, likgiltig, passiv, loj, slö, sölaktig, dåsig, trög, lat, ärkelat, möddryg, arbetsskygg, oföretagsam, overksam, sysslolös, blaserad, utled, utledsen, uppledsen, övermätt, trött, levnadstrött, genomtrött, restrött, utlevad, tråkig, långtrådig, sömnaktig, oemottaglig, motvillig, oläraktig, opraktisk, oduglig, bortkommen, försumlig, pliktförgäten;

svag, matt, räddhågad, klenmodig, mesaktig, mesig, käringaktig, tillbakadragen, retiré, neutral, enstörig.