teater redigera

substantiv

teatereffekt, teaterkupp, teatervana, teatervurm, teaterhjälte, skådebana, skådeplats, skådespel, skådespelare, scen, sceneri, proscenium, tilja;

dekoration, dekoratör, dekorering, dekorationsförändring, dekorationsmålare, dekorationsmålning, dekorationsstycke, fond, fonddekoration, fondkuliss, fondmålning, fondridå, kuliss, kulissöppning, kulissintrig, ridå, ridåöppning, ramp, rampljus, rampfeber, orkester, sufflör, sufflörlucka, statist, korist;

avantscen, oxöga, loge, fondloge, sidologe, klädloge, griljerad loge, klaffplats, galleri, galleribiljett, galleriplats, parkett, amfiteater, fåtöljplats, parterr, foaje;

framställning, scenisk framställning, regi, regissör, aktör, premiäraktör, aktris, aktrismaner, subrett, debut, debutant, engagemang, reengagemang, gästspel, gästroll, roll, titelroll, subrettroll, spel, repetition, generalrepetition, mimik, mimiker, plastik, attityd, deklamation, koturn, kostym, kostymering, kostympjäs, maskering, representation, föreställning, premiär, handling, akt, aktfigur, aktindelning, aktslut, prolog, förspel, uvertyr, introduktion, mellanakt, mellanpjäs, mellanspel, tablå, pjäs, efterpjäs, förpjäs, epilog, extranummer, kassapjäs, entré, entréavgift, entrébiljett, applåd, applådsalva, utvissling;

repertoar, program, stycke, tragedi, tragiker, sorgespel, komedi, komediant, fars, komik, komiker, lustspel, lustspelsförfattare, dram, drama, dramatik, dramatiker, dramaturg, dramaturgi, karaktärsdrama, karaktärsmask, karaktärsskådespelare, intrigstycke, situationsstycke, opera, librett, operett, sångpjäs, sångscen, sångspel, buffo, buffaaria, buffasångare, vådevill, melodram, melodrama, proverb, feeri, feerispel, herdespel, divertissemang, talpjäs, talroll, talscen;

pantomim, balett, balettkår, balettmästare, dans, dansare, danserska, danskonst, dansmusik, dansmästare, dansör, dansös, solodansör, solodansös, premiärdansös, kordans, korag, korförare, varieté, varietésångerska, kabaré, kabaréföreställning, kabarésångare, tivoli, kafé chantant, kafésångerska, cirkus, cirkusartist, cirkusbyggnad, cirkusföreställning, hippodrom, clown, clownupptåg, pajas, figur, figurupptåg, pajazzo, pickelhäring, harlekin, harlekinsdräkt, harlekinsputs, polichinell, marionett, marionetteater, akrobat, lindansare.

verb

spela, agera, uppföra, uppträda, framställa, gastera, repetera, inöva, debutera, gå över tiljan, gå över scenen, slå igenom, göra furore, maskera, kostymera, dekorera, dramatisera, deklamera, framsäga, improvisera, engagera, reengagera, applådera, utvissla, göra fiasko.

adjektiv, adverb

teatralisk, dramatisk, dramaturgisk, scenisk, dekorativ, aktrismässig, plastisk, patetisk, mimisk, pantomimisk, komisk, burlesk, sorglustig, tragisk, tragikomisk, akrobatisk, farsartad, tablåartad, melodramatisk.