jämnhet redigera

substantiv

utjämning, tilljämning, tillslätning, nivellering, nivå, struket mått, vågräthet, rättning, släthet, glatthet, jämkning, justering, jämvikt, jämviktsläge, balans, ekvilibrist, ekvilibristik;

jämnbredd, jämnhöjd, jämngodhet, jämnstarkhet, jämnstrukenhet, jämbördighet, jämlike, jämlikhet, like, gelike, paritet, likberättigande, likformighet, likställdhet, likställighet, likvärdighet;

motsvarighet, överensstämmelse, kongruens, ekvivalens, ekvivalent, kompensation, vederlag, kvittning, ersättning;

avpassning, hoppassning, tillpassning, ackommodation, ackommodationsförmåga, samordning, koordination, ekvation, homologi, symmetri, pendang, make, parhäst, tvillingpar, maken till broken, stallbroder, ståndsbroder, vapenbroder, medbroder, tvillingbroder, kompanjon;

identitet, likhetstecken, pari, parikurs, parivärde, poänglikhet, enformighet, monotoni;

kompetens, opartiskhet, handikap.

verb

avväga, jämna, tilljämna, jämnhyvla, tillsläta, glätta, planera, nivellera, jämna vägen för, utjämna, utjämna chanserna för, jämna med marken, egalisera, balansera, sätta på rätt köl;

avpassa, hoppassa, tillpassa, foga efter, lämpa efter, hålla jämna steg med, följas, följas åt, ackommodera, tillämpa, justera, koordinera, samordna, sidoordna, jämställa, likställa, ställa vid sidan av;

motsvara, uppväga, gå upp mot, ersätta, uppgå till, belöpa sig till, uppgöra, uppgöra saldo, uppgöra räkning, avsluta, avsluta konto, stiga till, komma upp till, uppnå;

mäta sig med, tävla med, konkurrera, bjuda spetsen, hålla målet, hålla vikten, hålla provet;

komma på ett ut, göra detsamma, kvitta lika, stå och väga, spela udda och jämnt, kunna ta varandra i hand.

adjektiv, adverb

jämn, jämnhög, jämngod, jämnmulen, jämnskuren, jämnstark, jämnstor, jämnstruken, jämntjock, jämlik, jämspelt, jämviktig, likberättigad, likställd, likställig, liktydig, likvärdig;

synonym, egal, enahanda, enformig, monoton, slät, plan, vågrät, ekvilibristisk;

motsvarande, samstämmig, samordnad, sidoordnad, koordinerad, symmetrisk, proportionerlig, fullmålig, vuxen, passande, lämplig, bekväm, billig, moderat, opartisk, oväldig, oavgjord, svävande;

homolog, kommensurabel, kvitt, konverterbar, utbytlig, upplöslig i, ekvivalent;

jäms med, i jämnhöjd, sida vid sida, på jämlik fot, jämt upp, varken mer eller mindre, jämt och nätt, likaså, på samma sätt, på ett och samma sätt, på samma vis, på ett och samma vis, lika mot lika, lika gott igen;

i alla avseenden, i allo, helt och hållet, utan åtskillnad, alpari;

sak samma, lika gott, hugget som stucket, halvt om halvt, ceteris paribus.