skärpa redigera

substantiv

skarpkant, vasshet, vässning, skärning, huggning, egg, eggjärn, eggvapen, skär, bryne, brynstål, brynsten, strigel, sliperi, slipning, slipsten, slipverk, bandkniv, faskinkniv, pennkniv, rakkniv, skalperkniv, slidkniv, sprättkniv, kniv, lansett, svärd, huggvapen, huggvärja, huggyxa, yxa, handyxa, bila, skära, lie, sax, mejsel, hålmejsel, huggjärn, stämjärn, håljärn, celt, hålcelt, hyvel, hackkniv, hackning, skärslipare;

spets, spetsighet, avspetsning, tillspetsning, pigg, udd, vigg, kil, pik, pil, dolk, spjut, lans, bajonett, huggbajonett, spik, hulling, hullingsjärn, sporre, nagel, nål, nålspets, nubb, sticknål, nålsudd, stift, gadd, brodd, tagg, taggighet, torn, borr, hacka, hötjuga, spett, bill, plog, stickel, gravstickel, syl, pryl, metkrok;

näbb, klo, tand, huggtand, bete, horn, borst, borstighet, spröt, spröte, känselspröt, känselspröte, antenn, törne, tistel, igelkott, piggsvin, geting, bi, moskit, broms, huggorm, nässla, etternässla, brännässla;

spira, stråle, inskärning, pickelhuva, kägla, kon, pyramid, torn, klippspets, topp, bergstopp, sockertopp.

verb

skärpa, vässa, slipa, skarpslipa, bryna, strigla, skära, tälja, hugga, spetsa, avspetsa, tillspetsa, tagga, hacka, brodda, sticka, stickas, stinga, stingas, sporra, rista, borsta sig, spika, nubba.

adjektiv, adverb

skarp, skarpeggad, skarpkantig, skarpslipad, vass, eggvass, uddvass, slipad, bitande, tveeggad, treeggad, genomträngande, taggig, spikig, spetsig, törnig, borstig, prylformig, viggformig, vigglik, kägelformig, kägellik, lansettlik, hornformig, kloformig, konformig, nålformig, pilformig, spetsvinklig, tandad, krenelerad, toppig, klippig.