närhet redigera

substantiv

grannskap, granne, grannbygd, grannland, genbo, nabo, rågranne, gränsbo, gränsdistrikt, gränsbefolkning, nästgårdsväg, omgivning, omnejd, environger, förstad;

närskyldhet, intimitet, förtrolighet, tätatät, närmande, beröring, miljö, kontakt, möte, ankomst, tillträde, ögonvittne, åskådare, trängsel, trånghet, intrång, konvergens, hårsmån, handsbredd, fingersbredd.

verb

gränsa till, stöta intill, närma, närma sig, närmas, nalkas, möta, träffa, anträffa, träffas, råka, råkas, lända, anlända, närvara, konvergera, hoppacka, hoptränga, skockas, tränga inpå, tränga sig på, inkräkta, inkräkta på, klänga sig fast, fastna, klibba, fästa sig vid, sluta sig till, ansluta sig till, hylla sig till, ty sig till, hänga efter, hänga i hälarna på, omfamna, omfatta, omsvärma, omsväva, kringsvärma, kringsväva;

luta till, hava på tungan, träffa huvudet på spiken, hålla på att.

adjektiv, adverb

närbelägen, närboende, närgränsande, närliggande, närstående, angränsande, tillgränsande, tillstötande, kringliggande, omliggande, närmare, närmast, närmre, närmst, näst, hiterst, hitersta, hitre;

närskyld, närsläktad, inhemsk, intim, förtrolig, approximativ, ungefärlig, träffande, anträffbar;

nära, på nära håll, hitom, inpå, vid, invid, bredvid, därvid, varvid, utmed, intill, därintill, varintill, varinvid, därinvid, tätt, tätt intill, tätt efter, i hack och häl, till hands, inom räckhåll, inom synhåll, inom hörhåll, inom skotthåll, hand i hand, arm i arm, sida vid sida, öga mot öga, till mötes, i förtroligt lag;

nära nog, nära nog däran, närapå, så när, på ett hår, på ett hår när, på vippen, i begrepp, på tröskeln, på branten, på gränsen, nästan, närmelsevis, tillnärmelsevis, omkring, däromkring, vid pass, ungefär, ungefärligen, bortåt, bortemot, uppemot, inemot, alltintill, à, två à tre, en, en 100 stycken, därvidlag, varvidlag, precis, på pricken;

i sikte, i antågande, för handen, på upphällningen, på gravens brädd;

apropå, i förbigående sagt, beträffande, angående, vidkommande.