gladlynthet redigera

substantiv

glättighet, munterhet, muntergök, vinterny, gott humör, friskt humör, lätt lynne, solskenslynne, gemytlighet, godlynthet, frimodighet, friskt mod, gott mod, hurtighet, livaktighet, livlighet, livsglädje, livselixir, livsluft, levnadslust, levnadsmod, levnadsnjutning, glad själ, glad lax, sorglöshet, upprymdhet, optimism, hoppfullhet, fryntlighet, hjärtlighet, vänlighet, trevlighet, jovialitet;

uppsluppenhet, gask, yra, ysterhet, lustighet, lustigkurre, lustig ture, sprakfåle, rustare, rustibus, fyr, friskus, prisse, muntration, muntrationsråd, lustigt lag, liv och lust, rolighet, rolighetsmakare, rolighetsminister, förlustelse, lustbarhet, underhållning, nöje, tidsfördriv, gamman, fröjd, glädje, glädjerus, glädjeyra, glädjeyttring, entusiasm, hänförelse, eldighet, övermod;

löje, löjlighet, leende, skratt, gapskratt, skrattare, skrattkalas, skrattlust, skrattparoxysm, skrattsalva, grinkalas, fars, komedi, komik, komiker, skämt, skämtare, skämtdikt, skämtlynne, skämtord, skämtsamhet, puts, putslustighet, putsmakare, pusserlighet, tok, toker, tokprat, tokrolighet, tokstolle, gyckel, gyckelmakare, gycklare, gyckleri, upptåg, upptågsmakare, narr, narrbjällra, narrkåpa, narrspel, narrstreck, narri, skoj, skojare, fyr, odygd, odygding, odygdspåse, spratt, hyss, skälm, skälmaktighet, skalk, skalkaktighet, skalkstreck, skalkstycke, tjuvpojke, tjuvstreck, filur, spefågel, lek, lekbroder, lekfullhet, lekkamrat, lekledare, lekskola, lekstuga, leksyster, rodocka;

jubel, triumf, triumfator, triumftåg, fest, festdag, festglädje, festivitet, festlighet, hurrarop, hurrabas, hurrning, högtidlighet, gratulation, gratulationsbrev, gratulationskort, gratulant.

verb

glädjas, fröjdas, le, skratta, storskratta, skämta, nojsa, skina, kvittra, leka, hoppa, dansa, jubla, svärma, yra, sjunga, spela, roa, förlusta, skalkas, tokas, gyckla, skoja, odygdas;

animera, liva, uppliva, muntra, uppmuntra, elda, besjäla, hänföra, entusiasmera, inspirera, triumfera, festa, hurra, gratulera, lyckönska, hoppas, se den ljusa sidan, se i ljus dager, ljusna, klarna, lysa upp, gaska upp sig, slå bort bekymmer.

adjektiv, adverb

glad, gladlynt, glättig, himlaglad, segerglad, själaglad, gladelig, glädjedrucken, glädjefull, glädjerik, glädjestrålande, fröjdefull, fröjderik, munter, jovialisk, skinande, solig, pigg, animerad, upprymd, uppsluppen, uppspelt, gemytlig, fryntlig, levnadslustig, sorglös, optimistisk, lycklig, blid, hoppfull, förnöjd, belåten, självbelåten, hjärtlig, vänlig, trevlig, angenäm, behaglig, godlynt;

skämtsam, skrattlysten, skrattretande, lustig, putslustig, tujour, rolig, smårolig, tokrolig, nöjsam, munvig, skalkaktig, skälmaktig, skojfrisk, skojig, pojkaktig, tjuvpojkaktig, odygdig, lekande, lekfull, komik, komisk, löjeväckande, löjlig, farsartad, pusserlig;

frimodig, frispråkig, ogenerad, hurtig, spänstig, frisk, kärnfrisk, livaktig, livlig, energisk, eldig, yster, skummande, översvallande, entusiastisk, exalterad, festlig, högtidlig;

gladeligen, lyckligtvis, som en lärka, skämtvis, för ro skull, hej, hejsan, tjo.