underkastelse redigera

substantiv

dagtingan, kapitulering, kapitulation, avsägelse, avsägelseakt, avträdelse, avträdelseakt, avträdelseurkund, landavträdelse, återtåg, reträtt, nederlag, fall, eftergivenhet, undergivenhet, resignation, knäfall, underdånighet, förslavning, beroende, hörsamhet, lydnad, lydnadsplikt, lydfurste, lydkonung, lydland, lydrike, lydstat, mediatisering;

modlöshet, förkrosselse, förtvivlan, försagdhet, ödmjukhet, avmattning, utmattning, insolvens, kraftlöshet, försvarsnihilism, försvarsnihilist, antimilitarism, antimilitarist, beska piller, surt äpple.

verb

underkasta sig, dagtinga, kapitulera, sträcka gevär, sträcka vapen, giva sig, giva sig godvilligt, giva sig på nåd och onåd, ge sig, giva vika, giva efter, giva tappt, stryka flagg, krypa till korset, falla till föga, falla till fota, knäfalla, ligga i stoftet, släppa taget, väja, vika, återtåga, retirera, draga sig tillbaka, resignera, duka under, förlora, avträda, avsäga sig, komma till korta, hörsamma, lyda, böja sig, foga sig, ödmjuka sig, finna sig i, hålla till godo med, svälja förtret, svälja förolämpning, göra en dygd av nödvändigheten, dragas med, giva saken förlorad;

underkuva, underlägga sig, mediatisera, förslava, nedslå, övermanna, övervinna, överväldiga, betvinga, besegra, slå till marken, driva på flykten, diktera fredsvillkor.

adjektiv, adverb

undergiven, förkrossad, resignerad, slavisk, underdånig, hörsam, försagd, modlös, förtvivlad, vanmäktig, kraftlös, ohållbar, försvarslös, antimilitaristisk;

på nåd och onåd, ödmjukligen, hörsamligen.