substantiv

överansträngning, överarbete, överbalans, överbefolkning, överbetalning, överbetyg, överbjudning, överdebitering, överdrift, överdåd, överflygning, överflöd, övergrepp, överhaltighet, överhand, överhettning, överilning, överjordiskhet, överklokhet, överlastning, överlägsenhet, övermakt, övermod, övermognad, övermål, övermått, övermänniska, övermättnad, övernaturlighet, överord, överpris, överproduktion, överretning, översinnlighet, överskattning, överskott, överspändhet, överstigning, översvinnelighet, översynthet, övertag, överteckning, övertid, övertidsarbete, övertro, överträdelse, övervikt, övervåld, överårighet;

extravagans, ytterlighet, omåttlighet, vidlyftighet, äventyrlighet, egenmäktighet, ingrepp, inkräktning, intrång, våldsamhet, ohägn, avbräck, förfång, förgripelse, förbrytelse, utsvävning, dårskap, transcendens, pleonasm, distansering;

överfart, överfartsort, överföring, övergång, överklivning, bro, brygga.

verb

överskrida, överanstränga, överbetala, överbjuda, överdebitera, överdriva, överflygla, överflöda, överfylla, överhetta, överila sig, överlasta, övermanna, övermätta, överreta, överskatta, överskjuta, överstiga, översvämma, överteckna, överträda, överträffa, övervinna, överväldiga, sticka över, distansera, taga loven av, vinna på, förekomma;

extravagera, skära till i växten, breda på, skryta, skrävla, inkräkta, tillskansa sig, tillnarra sig, tillroffa sig, tillvälla sig, tillocka sig, kränka, göra för när, förnärma, försynda sig;

överfara, överföra, övergå, överkliva, sätta över.

adjektiv, adverb

överskridbar, överfarbar, överbefolkad, överfull, överjordisk, överklok, överhaltig, överlastad, övermodig, övermogen, övermålig, övermäktig, övermänsklig, övermätt, övernaturlig, översinnlig, överspänd, översvinnelig, översynt, övertalig, överårig, extravagant, egenmäktig, självtagen;

övernog, till överlopps, till övermått, förbi, före, framom.