utträde redigera

substantiv

bortgång, avgång, avsked, avresa, avträde, utflyttning, utgående, utgång, utfart, utfartsväg, utmarsch, utresa, utsegling, uttåg, utvandring, emigration, emigrant, export, urstigning, urspåring, urspårning, urstjälpning, ursågning;

utdrivning, uteslutning, utestängning, landsförvisning, skilsmässa, frånfälle, död;

uttömning, avtappning, urtappning, uttappning, avföring, avlopp, exkret, exkretion, exkrementer, utsot, flytning, drypning, fluss, filtrering, transpiration, svettning, utdunstning, emanation, evakuation, utrymning, uppgrävning, utgrävning, vattenledning, ränna, rör, tut, mun, mynning, por, ventil, dörr, dammlucka, kran, kloak, sluss, delta, exspiration, exspirationsstöt, utandning, utgift;

utbrott, utfall, utfallsport, utflykt, utrop, utryckning, utskeppning, utskjutning.

verb

utträda, utfara, utfalla, utgå, utlöpa, utkrypa, utmarschera, utmynna, utresa, utrusa, utsegla, utskjuta, uttåga, utrycka, utvandra, fly, rymma, emigrera, desertera, undkomma, försvinna, bortgå, falla ifrån, , utdö, taga avträde, utrymma;

utdriva, avsöndra, transpirera, avdunsta, utdunsta, droppa, drypa, läcka, filtrera, utsippra, sila, tappa, utandas, tära sig ut, äta sig ut, pina sig ut, emanera, härflyta;

urladda, urlasta, urstjälpa, evakuera, debuchera, utgräva, uppgräva, ursåga, urspåra, urstiga, utbryta;

uträcka, utsticka, utskeppa, utskicka, utsläppa.

adjektiv, adverb

utanförstående, exspiratorisk, ur, därur, varur, utur, därutur, varutur, från, ifrån.