substantiv

vidgning, utbredning, utbuktning, utdragning, uträckning, utspänning, utspärrning, utsträckning, uttänjning, utveckling, utökning, vidd, expansion, expansionskraft, elasticitet, töjning, töjbarhet, töjlighet, tänjning, tänjbarhet, uttänjbarhet, upptrampning, uttrampning, uppblåsning, uppdrivning, uppdyrkning, upphöjning, uppspänning, uppspärrning, uppstoppning;

svällning, ansvällning, uppsvällning, utsvällning, svullnad, svulst, tumör, böld, pösning, dästhet, hypertrofi, grodd, groende, knoppning, frodighet, yvighet;

stegring, stigning, tillväxt, tillskott, tillökning, förkovran, förhöjning, förlängning, förstoring, förökning, hopning, samling, överflöd, latifundium, arrondering, tillbyggnad, prolongation, cirkumflex, crescendo;

kringgripande, spridning, löpeld, översvämning, grassering, överdrift.

verb

vidga, utvidga, utbreda, uträcka, utspänna, utspärra, utsträcka, utveckla, utöka, expandera, uppspänna, deployera, upptrampa, uttrampa, uppblåsa, uppbringa, uppdriva, uppdyrka, upphöja, uppspärra, gapa, tänja, tänja sig, töja, tågna, svälla, pösa, jäsa, svalla, svullna, bulna, tjockna, göda, lägga på hullet, proppa, stoppa, madrassera, vaddera;

tilltaga, stiga, stegra, gro, skjuta skott, spira, uppspira, framskjuta, frambryta, skjuta i höjden, raka i vädret, växa, resa sig, vegetera, knoppas, slå ut, öppna sig, mogna;

ökas, öka sig, förbättra, förlänga, förstora, försvåra, försämra, förtäta, förvärra, föröka, tillbygga, arrondera, arrondera sig, växa ur, växa ifrån, växa ngn över huvudet, ifylla, iskänka, inplugga, prolongera, ajournera;

överdriva, överflöda, översvämma, överträffa, rinna över, mångfaldiga, spridas, gripa omkring sig, grassera, karikera, chargera.

adjektiv, adverb

vid, vidsträckt, öppen, vidöppen, extensiv, expansiv, expansibel, utvidgelig, töjbar, töjlig, tänjbar, uttänjbar, uttänjelig, förvuxen, förväxt, stor, yvig;

igenväxt, pösig, svällande, bukig, däst, pussig, plussig, svullen, vattusiktig, uppblåst, svulstig, bombastisk, uppstyltad, överdriven, övervuxen.