lägeförändring redigera

substantiv

rubbning, flyttning, flyttbarhet, flyttbestyr, flyttlass, flyttsaker, flyttstök, flyttvagn, flyttningsdag, flyttningstid, avflyttning, bortflyttning, förflyttning, omflyttning, överflyttning, överföring, överlåtelse, transport, bortskaffning, fortskaffning, förskjutning, förskjutbarhet, skuvning, omläggning, vridning, vred, vrickning, försträckning, vändning, vändkors, vändskiva, undanböjning;

avsändning, avsändare, sändning, medsändning, utsändning, skickning, bortfärd, avresa, emigration, utvandring, utvandrare, utträde, uppbrott, fördrivning, utdrivning, landsflykt, vräkning, avhysning, avfockning, avsked, avsättning, schasning, vagabond, landstrykare, lösdrivare, lösdriveri, luffare, tattare.

verb

flytta, avflytta, bortflytta, förflytta, omflytta, överflytta, transportera, rubba, maka, jämka, förskjuta sig, vrida, vända, skuva, skjuta, rikta, inrikta, ställa;

skicka, sända, avsända, utsända, överföra, tillställa, restituera, återställa, medföra, medhava, medskicka, medsända, medtaga, avlasta, urlasta, lossa, tömma;

bortdriva, bortföra, bortgå, bortjaga, bortkommendera, bortköra, bortmarschera, bortmota, bortrensa, bortrycka, bortröja, bortskaffa, bortskicka, bortskjuta, bortskotta, bortslunga, bortsnappa, bortsopa, bortspola, bortspringa, bortspränga, bortstöta, bortsända, borttaga, bortvisa, bortvälta, bortvältra, bortvända;

avfocka, avfärda, avlägsna, avskaffa, avskeda, avskilja, avskotta, avsätta, avsöndra, avtåga, avvika;

undanröja, undanböja, undantränga, utrymma, utrota, frånträda, avträda, skingra, förskingra, fördriva, kasa bort, schasa, landsförvisa, relegera, utvandra, uppbryta, emigrera, bortresa, avresa, avsegla, omplantera;

undanskjuta, undansticka, skjuta å sido, lägga på hyllan, övergiva.

adjektiv, adverb

flyttbar, skjutbar, förskjutbar, ställbar, vridbar, vändbar, malplacerad, bortkommen, förkommen, illa anbragt, ur gängorna, icke i sitt rätta element, borta, schas, kas, bort, dän.