upprördhet redigera

substantiv

uppbrusning, upphetsning, uppretning, uppskakning, uppskrämning, känslosvall, känsloutbrott, rörelse, sinnesrörelse, affekt, chock, skakning, skälvning, effekt, intryck, öm punkt, förvirring, förvåning, yrvakenhet, häpenhet, häpnad, överraskning, förskräckelse, skräck, bävan, fasa, vånda, dödskamp;

passion, lidelse, lidelsefullhet, berusning, rus, rusighet, yra, yrhet, extas, hänförelse, hänryckning, förtjusning, förtjusningsfeber, fascination, eld och lågor, furore, exaltation, bedåring, förtrollning, tjusning, tjuskraft, längtan, lystenhet, lystnad;

eggelse, retelse, stimulans, stimulantia, stimulation, stimulus, ansporrning, sporre, sporrning, incitament, elektrisering, jäsning, förhetsning, utbrott, våldsamhet, raseri, grassering, yrsel, ragling.

verb

uppbrusa, uppelda, uppegga, uppflamma, upphetsa, upphetta, uppjaga, uppreta, uppröra, uppskaka, uppskruva, uppskrämma, uppsvalla, upptända, uppväcka, uppvigla, bäva, genombäva, skaka, våndas, skälva, chockera, överväldiga, bedöva, förskräcka, förvirra, förstena, förvånas, häpna, överraska, slå, träffa, gå till sinnes, fasa, förfasa sig, förhetsa sig, jäsa, svalla, skumma, rasa, utbrista, utbryta, braka lös, braka löst, bryta lös, bryta löst, grassera, galnas, rusa, berusa, ragla;

blända, förblända, förvrida huvudet, bedåra, förtrolla, fascinera, hypnotisera, hänföra, hänrycka, tjusa, förtjusa, tilltjusa, absorbera, animera, inspirera, elektrisera, uppigga, intressera;

egga, reta, stimulera, sporra, ansporra, agitera, påverka, suggerera, afficiera, underblåsa, väcka ond blod, stöta, stöta sig med.

adjektiv, adverb

spänd, febril, feberaktig, gripen, tagen, dann, nitisk, ivrig, hetlevrad, uppskruvad, eldig, exalterad, hetsig, häftig, hysterisk, lidelsefull, passionerad, lysten, fanatisk, glödande, skummande, vild, oregerlig, våldsam, ursinnig, rusig, uppbrusande, uppretad, gallsprängd, himlaarg, himlaond, rasande, topp rasande, topp tunnor rasande, demonisk, förskräcklig, fasansfull, fasaväckande, hårresande;

hjärtgripande, hjärtskrämd, hjärtskärande, hjärtslitande, hjärtängslig, yr, yrvaken, sensationell, eftertrycklig;

utom sig, i farten, i tagen, på spänn, andan i halsen.