helhet redigera

substantiv

helhetsintryck, helhetsverkan, fullständighet, fulltalighet, komplettering, totalitet, totalitetsverkan, totalbelopp, totalbild, totalintryck, totalomdöme, totalverkan, allhet, allting, allasamman, alltsamman, allihop, alltihop, allihopa, alltihopa, alltet, världsalltet, universum, universalitet, universalgeni, universalarvinge, rubb och stubb, hela högen, hela subberten, hela kodiljen, hela surven, hela sällskapet, hela tutten, hela världen, hela vägen, hela tiden, hela guds dagen, hela susen;

integritet, helt tal, odelbarhet, oupplöslighet, helgjutenhet, avslutning, avrundning, fullkomning, fulländning, enhet, endräkt, enighet, enhällighet, överensstämmelse, samstämmighet;

slutsumma, summa, rund summa, samling, samfällighet, sammanfattning, sammanhopning, sammanplockning, sammansökning, samnad hand, komplex, ensemble, ensemblespel, hop, hög, massa, aggregat, aggregationstillstånd, inbegrepp, bruttobelopp, kapital, fond, grundfond;

huvudsak, huvudpunkt, huvuddel, huvudmassa, huvudsumma, huvudstyrka, väsentlighet, kärna, innehåll, konsistens, koncentrering, betydenhet, begynnelsen och ändan, alfa och omega, a och o, lejonpart, brorslott;

ränning, uppränning, stomme, schema, system, väsen, personlighet, ande, själ, stoff, råämne, skelett, bål, stam, block, skrov;

korporation, matlag, bunkalag, marknad, grosshandel.

verb

fullständiga, fylla, komplettera, avsluta, avrunda, koncentrera, samla, samka, sammanleta, sammanplocka, sammansluta, sammansöka, hopa, hopleta, hopsamla, hopsöka;

ena, införliva, upptaga, omfatta, förkroppsliga, belöpa sig till.

adjektiv, adverb

hel, helskuren, hel och hållen, total, komplett, avslutad, färdig, fullständig, fulltalig, fulländad, undantagslös, alltomfattande, universal, universell, all, varenda, varenda en, varendaste, varendaste en, stort och smått;

enhetlig, odelad, odelbar, oskiftad, osöndrad, oinskränkt, ostympad, oförminskad, oskadad, obruten, orörd, intakt, ofördunklad, oförmörkad, oupplöslig, ense, samfälld;

helgjuten, omfattande, genomgripande, genompiskad, durkdriven, originell, egendomlig, personlig, väsentlig, radikal;

helt och hållet, alldeles, totaliter, samt och synnerligen, brutto, utan undantag, i allo, alltigenom, rakt, från början till slut, i varje tum, från topp till tå, från pärm till pärm, hela tiden, hela vägen, överallt, allestädes, något varstans, något varstädes, med hull och hår, med man och allt, från hus och hem;

inalles, alls om alls, i ett och allt, i det hela, allt sammanlagt, överhuvud, överhuvud taget, i stort sett, när allt kommer omkring, summa summarum, väsentligen, in extenso, på längden, till yttermera visso, slumpvis, i klump;

en för alla och alla för en, som en man, i en klunk, med liv och själ, i nöd och lust, över stock och sten, kors och tvärs.