storhet redigera

substantiv

storlek, väldighet, ofantlighet, omätlighet, vidd, bredd, vidsträckthet, utbredning, utsträckning, utrymme, spatium, rymlighet, rymd, omfattning, omfång, volym, massa, amplitud, ymnighet, mängd, yvighet, tyngd, storslagenhet, vidunderlighet;

jätte, rese, gigant, cyklop, titan, vidunder, bjässe, huggare, grovhuggare, baddare, överdängare, koloss, leviatan, mammut, mammutträd, mastodont, elefant, flodhäst, valfisk, delfin;

tjocklek, korpulens, fetma, embonpoint, isterbuk, hypertrofi, svällning, stinnhet, dästhet, fyllighet, knubbighet, undersätsighet;

dryghet, drygsel, dräktighet, innehåll, kapacitet, läst, lästetal, liter, hektoliter, centiliter, deciliter, dimension, kaliber, grovlek, vikt, klump, kluns, kylsa, kylse, block, hop, hög, tunna, halt, skrot och korn, skottvidd;

betydenhet, betydelse, dunderdon, storsleven, lejonpart, brorslott, storända, rotända, latifundium, storstad, livskraft, levnadslust, storhetsmani, storhetsvansinne, berg, höjd, kulle, tolvmilaskog, villande hav, imperialupplaga, imperialstil, imperialoktav.

verb

förstora, växa, tillväxa, frodas, skrymma, svälla, uppsvälla, utbreda, utsträcka, vidga, utvidga, dryga ut, kylsa sig, kylsa ihop, kylsa på;

omfatta, omsluta, rymma, rymmas, inbegripa, famna.

adjektiv, adverb

stor, storartad, stormodig, storslagen, storstilad, storståtlig, stortänkt, storvulen, storväxt, blockstor, väldig, ofantlig, omätlig, enorm, kolossal, jättelik, jättestor, gigantisk, cyklopisk, titanisk, pyramidalisk, imperial, vidunderlig, fenomenal, oerhörd, häpnadsväckande, omåttlig, oändlig, oinskränkt, obegränsad, vittfamnande, vittgående, vittnående, vittomfattande, vittskådande, vittsvävande, vittutseende, långtgående, omfattande, betydlig, ymnig, riklig, ansenlig;

rymlig, spatiös, vid, vidsträckt, vidlyftig, sid, fotsid, yvig, voluminös, bred, dryg, rumfyllande, svällande, fyllig, kylsig, lunsig, diger, massiv, kompakt, bastant, grov, grövre, grövst, åbäklig, tung, ohanterlig;

korpulent, fet, fetlagd, smäckfet, tjock, välfödd, frodig, knubbig, köttig, muskulös, stinn, bukig, pussig, plussig, satt, undersätsig, svullen, uppsvälld, klumpig, förvuxen, förväxt, reslig;

högtflygande, överväldigande, sjusjungande, dundrande, hejdundrande, uppblåst, uppstyltad, svulstig, bombastisk, pompös, rivande, effektfull, ståtlig, dråplig, stilig, famos, vördig;

viktig, nämnvärd, avsevärd, innehållsrik, sakrik, livskraftig, livslång, fullväxt;

storligen, mäkta, högeligen, ytterst, svåra, rasande, över hövan, över måttan, till gagns, så att det står härligen till, i gott stånd, i god kondition.