substantiv

antecedentier, föregåenden, förtid, forntid, föruttillvaro, preexistens, utgångspunkt, inledning, preludium, gryning, gryningstid, gryningstimma, antecipation, förebud, förberedelse, förkänning, faggorna, bebådelse, aning, premiss, förfäder, föräldrar, förstföderska, förstling, fördetting, förstudium, försats, förstavelse, förskott, förköp, helgdagsafton;

förebild, föredöme, föregångare, föregångsman, förelöpare, efterdöme, precedensfall;

prioritetsrätt, förstfödslorätt, förmånsrätt, taglott, företräde, försteg, försprång, filipin, filipinvinst.

verb

föregå, förekomma, preexistera, inleda, förutskicka, invarsla, förbereda, preparera, giva uppslag, komma först, taga ledningen, gå i spetsen, gry, dagas;

förebåda, förutsäga, båda, bebåda, antecipera, ana.

adjektiv, adverb

tidigare, äldre, förutvarande, först, förstfödd, förstkommande, förstbemäld, förstberörd, förstnämnd, föregående, förenämnd, föresagd, ovanbemäld, ovanberörd, ovannämnd, ovanstående, berörd, förberörd, bemäld, förbemäld, besagd, omförmäld, nyssberörd, nyssbemäld, nyssnämnd, förutskickad, förutfattad, förtänksam, förveten, gryende, apriorisk, prioriterad;

i förväg, i förskott, på förhand, förrän, tillförne, tillförene, före detta, långt före detta, förut, därförut, innan dess, dessförinnan, innan, förinnan, därförinnan, varförinnan, nyss, för en stund sedan, redan, allaredan, alltredan;

i förstone, till en början, inledningsvis, förberedelsevis, förkänningsvis, antecipationsvis, i faggorna, a priori.