misshag redigera

substantiv

misshaglighet, motvilja, vedervilja, obehag, obehaglighet, aversion, antipati, avsmak, olust, olustighet, olustkänsla, vidrighet, vämjelse, vämjelighet, osmaklighet, malört, oaptitlighet, äckel, äcklighet, faddhet, duvenhet, leda, matleda, kostföraktare, övermättnad, kväljning, sjösjuka, kallsvett, osnygghet, ohyra;

ovilja, ogunst, obenägenhet, avoghet, missaktning, skyende, impopularitet, askunge, groll, fiendskap, fientlighet, motsträvighet, hat, hatfullhet, ledhet, leding, odräglighet, olidlighet, förhatlighet, anstöt, anstötlighet, avsky, avskyvärdhet, styggelse, ohygglighet, gruvlighet, gräslighet, ryslighet, rysning, fasa, skräck, vattuskräck.

verb

misshaga, missakta, misstycka, tycka illa om, bjuda emot, hava emot, icke fördraga, icke lida, icke tåla, äckla, vämjas, ledas, kvälja, gå i magen, kallsvettas, rysa, rygga för, rynka på näsan, stöta, repellera, upptaga illa, hava ngt obytt med, hava ngt otalt med, hata, sky, avsky.

adjektiv, adverb

misshaglig, motbjudande, obehaglig, oangenäm, otäck, led, vämjelig, vidrig, äcklig, osmaklig, smakvidrig, oaptitlig, fadd, duven, kvalmig, osnygg, olustig, led vid, utled, uppledsen, utledsen, övermätt, sjösjuk;

frånstötande, odräglig, olidlig, antipatisk, anstötlig, förhatlig, förhatad, illa omtyckt, illa anskriven, impopulär, avskyvärd, avskyväckande, abominabel, ohygglig, rysansvärd, ryslig, rysvärd, faslig, gruvlig, förskräcklig, gräslig, hårresande, upprörande;

avog, ovillig, motsträvig, obenägen, ogunstig, missgynnande, missgynnsam, fientlig, grolluppfylld, hatfull;

tvi, uff, usch.