Appendix:Bring/784. Bortgivande

bortgivandeRedigera

substantiv

gåva, gåvobrev, gåvomedel, skänk, föräring, present, presentkort, bröllopsgåva, födelsedagsgåva, hedersgåva, julgåva, marknadsgåva, minnesgåva, morgongåva, namnsdagsgåva, nyårsgåva, nådegåva, julklapp, julklappsrim, frikostighet, givare, givmildhet, spendersamhet, gratifikation, drickspenningar, marknadspenningar, mutor;

donation, donator, donationsbrev, donationsjord, donationsmedel, minnesgärd, dotation, hemgift, medgift, utstyrsel, utrustning, utrustningspersedel, livgeding, testamente, testator, legat, välgörare, välgörenhet, välgärning, hjälp, penninghjälp, hjälpare, bidrag, bistånd, tillskott, kollekt, offer, offergärd, offerkista, offervillighet, understöd, understödsfond, stiftelse, from stiftelse, nådebröd, tilldelning, utdelning, allmosa, allmosebössa, allmosegivare, allmosesamlare, allmoseutdelare, barmhärtighet, barmhärtighetsanstalt, barmhärtighetssyster, barmhärtighetsverk, fattigförsörjning, fattighjälp, fattigkassa, fattigmedel, fattigskatt, fattigunderstöd, fattigvård;

anslag, anslagsbegäran, anslagsbevillning, anslagsfråga, anslagssumma, subsidier, kontribution, kontribuent, tribut, utgift, utgiftspost, utgiftsstat, depens, tillsläppning, betalning, överbetalning, arvode, arvodesbelopp, honorar, gratial, lön, handpenning, handsöl, städsel, apanage, apanagebelopp, pension, pensionering, stipendium, resestipendium, belöning, prisbelöning, premie;

leverans, leverantör, överlämnare, överlämning, överlåtelse, förläning, utlämning, konsignation, utlåning, vederlag, skadestånd, gottgörelse, avstående, avträdelse;

koncession, tillåtelse, privilegium, dispens, eftergift, tillhandagående, gunstbevis, ynnestbevis, gunstbevisning, ynnestbevisning, ädelmod, gynnare, tillägnan, dedikation, dedikationsexemplar.

verb

giva, bortgiva, ge, skänka, bortskänka, presenta, förära, begåva, beskära, förläna, tilldela, utdela, donera, testamentera, borttestamentera, dotera, utstyra, utrusta, bistå, förse med, bidraga, bispringa, kontribuera, tillskjuta, understödja, hjälpa, försörja, dela med sig, bekosta, bestå, anslå, tillsläppa, släppa till, spendera, slösa, depensera, traktera, honorera, löna, avlöna, belöna, pensionera, premiera, gottgöra, ersätta, betala, överbetala, muta;

utgiva, utlåna, utlämna, överlämna, leverera, tillställa, antvarda, tillhandahålla, konsignera, överlåta, offra, uppoffra, avstå, avträda, förskriva, erlägga, städsla;

bevilja, unna, förunna, tillåta, gynna, tillhandagå, privilegiera, dispensera, tillfredsställa, tillägna, dedicera, viga åt, inviga åt, vankas.

adjektiv, adverb

givmild, offervillig, frikostig, liberal, spendersam, hjälpsam, välgörande, barmhärtig, ädelmodig, ynnestfull, tjänstvillig, gunstig, bevågen, välbevågen, gynnsam;

kostsam, depensiv, dotal, tributskyldig;

till skänks, tillskottsvis, gratis, oköpandes.