anskaffning redigera

substantiv

anskaffningskostnad, skaffare, anskaffare, förseende, utrustning, furnering, furnissör, försorg, omsorg, omtanke, förberedelse, anstalt, föranstaltning, förtänksamhet, hjälp, hjälpkälla, hjälpmedel, undsättning, förstärkning, komplettering, fyllnad, inköp, leverans, leverantör, resurs, tillgång, förnödenhet;

försörjning, försörjningsskyldighet, underhåll, försörjare, självförsörjare, fosterfader, fosterföräldrar, fosterlön, fostran, fostrare, hushållning, besparing, sparsamhet, viver, fritt viver, kost, kostdag, kostgängare, kosthåll, kosthållning, kostpenningar, uppehållelsedrift, uppehälle, tärpenning;

förplägnad, proviant, proviantering, förråd, bespisning, marketentare, marketentarstånd, marketenteri, marketenterivagn, furir, furage, furagering, furagör, tross, kvartermästare, armering, värvning, rekrytering, utskrivning;

matställe, konvikt, tavern, traktör, restaurang, restauration, restauratris, restauratör, automatrestaurang, värdshus, värdshusnymf, värdshusrörelse, värdshusvärd, utvärdshus, schweizeri, grill, grilljanne, grillkok, grillrum, krog, krögare, krögarmor, gästgivare, värd, värdfolk;

nutrition, livsmedel, munförråd, viktualier, torrskaffning, specerier, foder;

jakt, klappjakt, drev, fågelfångst, fågelfängare, fågelfänge, fågeljakt, fågelskytt, fågelskytte;

fiske, fiskafänge, fiskare, ryssja, nät, not, rev, katse, katsgård, agn, agnhåv, mete, metare, metdon, metkrok, metspö.

verb

skaffa, anskaffa, förskaffa, furnera, leverera, tillgå, vara att tillgå, förse, sortera sig, inköpa, lagra, insamla, hopsamla, hopa, förvara, spara, hopspara, ekonomisera, ombesörja, anstalta, föranstalta, förbereda, utrusta, möblera, armera, väpna, bevära, värva, rekrytera, utskriva, proviantera, furagera, förpläga, försörja, underhålla, uppehålla, mata, fostra, fodra, spisa, bespisa, hjälpa, undsätta, komplettera, reparera, laga, ersätta;

jaga, fiska, meta, agna.

adjektiv, adverb

anskaffbar, anskafflig, sorterad, välförsedd, välförsörjd, driftig, förtänksam, omtänksam, hushållsam, sparsam, ekonomisk, hjälpsam;

jaktbar, fiskrik, fullt upp.