syfte redigera

substantiv

syftemål, plan, planmässighet, teleologi, mål, ändamål, ändamålsenlighet, mening, akt och mening, dessäng, uppsåt, uppsåtlighet, intention, beräkning, avsikt, avsiktlighet, avsiktssats, avsiktsbisats, avsiktskonjunktion, berått mod, vilja, vett och vilja, viljeriktning, mogen överläggning, föresats, beslut, diktan och traktan, månhet, bestämmelse, förutbestämmelse, fundering, företag, målmedvetenhet, strävan, strävande, biavsikt, tanke, baktanke, anslag, stämpling, lurpassning, spaning, spejare, aspirant, utkik, utsikt, vaksamhet, studium, åtrå, ambition, ambitionssak, streber, lycksökare, önskan, begär, begärelse, benägenhet, tendens;

riktning, riktpunkt, riktlinje, synpunkt, ögonmärke, destination, rännarbana, kapplöpning, tävlan, målstolpe, skottavla, prick, de vises sten;

förslag, förslagsmakare, förslagsställare, projekt, projektmakare, projektmakeri, propå, proposition, motion, motionär, föreslående, anbud, motiv, motivering, förbehåll.

verb

åsyfta, syfta på, fundera på, lura på, måtta på, ruva på, sikta på, lägga an på, gå ut på, hava i sinnet, sätta sig i sinnet, hava i kikaren, hava i sikte, sätta i huvudet, föresätta sig, eftersträva, efterstå, åtrå, söka, akta, akta att, tillämna, tillärna, ämna sig, ärna sig, uppgöra, beräkna, predestinera, förbereda, uttänka, överväga, önska, vilja, företaga sig, beflita sig, intressera sig för, aspirera, fullfölja, stämpla, lurpassa;

föreslå, projektera, proponera, motionera.

adjektiv, adverb

avsiktlig, uppsåtlig, målmedveten, sinnad, besluten, deciderad, bestämd, orygglig, angelägen om, mån om, begiven på, ambitiös, tilltänkt, beräknelig, teleologisk, tendentiös, ändamålsenlig;

med berått mod, med flit, med vett och vilja, med kallt blod, på lur, enkom, uttryckligen, avsiktligen, uppsåtligen, till den ändan, på det att, för, därför, fördenskull, ity, förty, emedan.