ofrivillighet redigera

substantiv

ofrihet, oundgänglighet, oundviklighet, nödtvång, ofrånkomlighet, viljelöshet, underkastelse, förpliktelse, tvång, tvångsmedel, tvångsmål, tvångsåtgärd, intet val, trångmål, tryck, betryck, förtryck, påtryckning, våld, omotståndlighet, oemotståndlighet, nödvändighet, naturnödvändighet;

ödets dom, öde, beseglat öde, olycksöde, olycksfågel, lyckobarn, olycksbarn, askunge, ödesgudinna, norna, lott, bestämmelse, skickelse, predestination, horoskop, fatalitet, fatalism, determinism, utkorelse, dom, straffdom, bedåring, förtrollning, förhäxning, trolleri, häxeri, drift, instinkt, impuls, impulsivitet;

förnödenhet, nödvändighetsartikel, nödvändighetsvara, maskinmässighet, mekanism, automat.

verb

nödga, tvinga, driva, driva till det yttersta, pressa, underkasta, förtrycka, förplikta, döma, ådöma, ålägga, skola, måste, få lov, icke kunna, hjälpas, utstå, undergå, predestinera, utkora, uppoffra, förtrolla, förhäxa.

adjektiv, adverb

ofri, ofrivillig, oundviklig, ofrånkomlig, oemotståndlig, bedårande, oundgänglig, tvungen, nödtvungen, fatalistisk, predestinerad, medfödd, medskapad, född till, skapad för, dömd till, lyckoboren, olycksboren, bestämd för, ödesdiger, obligatorisk, förbunden, oavsiktlig, ouppsåtlig, viljelös, omedveten, impulsiv, instinktiv, instinktmässig, nödig, nödvändig, automatisk, mekanisk, maskinmässig;

oundgängligen, oundvikligen, ouppsåtligen, oavsiktligen, nödvändigtvis, prompt, tvångsvis, nolens volens, tärningen är kastad, under en lycklig stjärna, under en olycklig stjärna, av födelsen.