reglering redigera

substantiv

ordning, anordning, arrangemang, organisation, system, metod, plan, planritning, rättelse, rättesnöre, konstruktion, anstalt, tillrustning, beredning, preparering, preparation, hoppassning, tillpassning, inrättning, inredning;

styrelse, förvaltning, förfogande, förfoganderätt, disposition, anvisning, besked, placering, gradering, taxering, lagskipning, slagordning, anförare, ledare, styresman, direktör, generaldirektör, disponent, handhavare, upphovsman, tillställare, värd, värdshusvärd, gästgivare;

avdelning, fördelning, klassificering, klassifikation, rangklass, rangordning, urval, sortiment, indelning, indelningsgrund, utdelning, utsöndring, distribution, såll, sikt, analys;

översikt, översiktlighet, register, tablå, förteckning, längd, matrikel, katalog, rangrulla, index, innehållsförteckning, tabell, tidtabell, karta, atlas, uppslagsbok, lexikon, sammandrag, sammanfattning, kompendium, syntax, innebörd, mening, andemening, logik, kriterium, måttstock, inspektion, mönstring, inskrivning, inregistrering, immatrikulering, immatrikulation, protokoll;

anläggning, byggnad, arkitektur, anbringning, regleringsskruv, urverk, ruckning.

verb

reglera, ordna, organisera, rangera, arrangera, anordna, disponera, planera, inreda, inrätta, stadga, förordna, bestämma, fastställa, fixera, berama, uppgöra, utsätta, utstaka, systematisera, forma, formera, gestalta, rätta, ställa till rätta, justera, rucka, placera, bänka, bänka sig, bänkas;

föranstalta, sätta i gång, bana väg för, utrusta, anbringa, använda, iståndsätta, beräkna, förbereda, anvisa, invisa, tilldela, utdela, angiva tonen, anföra, kombinera, samordna, hoppassa, tillpassa, inordna, inrangera, koordinera, pröva, granska, dryfta, reda, utreda, utveckla, klara, lösa, beställa om sitt hus;

indela, sortera, klassificera, gruppera, gradera, distribuera, utlotta, sålla, sikta, avmäta, uppmäta, registrera, katalogisera, immatrikulera, förteckna;

tillskära, tillklippa, tillreda, tillyxa, fasonera, garnera, montera, besätta, utstyra, snygga, städa;

ansluta sig till, samla sig kring, hopbunta, inpacka, instuva.

adjektiv, adverb

reglementsenlig, systematisk, stadgad, stadig, jämn, metodisk, fix och färdig, översiktlig, precis, rejäl, sannskyldig;

i lag, till punkt och pricka, klappat och klart.