särskiljande redigera

substantiv

urskiljande, urskillning, urskillningsförmåga, urskillningskraft, distinktion, skillnad, åtskillnad, differens, differentiering, urval, diagnos, kritik, kritiker, dialektik, dialektiker, logik, logiker, skarpblick, skarpsinne, skarpsinnighet, skarpsynthet, penetration, omdöme, omdömesförmåga, omdömesgåva, omdömeskraft, jugemang, kännare, kännarblick, kännarmin, finkänslighet, finsmakare, smak, takt, noggrannhet, kinkighet, hårklyveri, hårklyvare, ordklyvare, ordklyveri, ordlek, ordryttare, ordrytteri, ordtvist, ordtydning, ordvrängare, ordvrängning;

värdering, värdemätare, värdesättning, gradering, definition, karaktäristik, karaktärsskildring, karaktärsteckning, grad, gradbeteckning, särart, särdrag, säregenhet, särmärke, särställning, skiljemärke, skiljemur, skiljetecken, skiljevägg, märke, råmärke, gräns, streck, transumt, utdrag;

uppfattning, åsikt, övertygelse, mening, fattningsförmåga, fattningsgåva, kunskapsförmåga, intelligens, utlåtande, betänkande, dom, utslag, besked, gottfinnande, tro, trosbekännelse, skolastik, skolastiker, sekt, sektande, sekterism, sekterist, heresi, heretiker, kättare, kätteri, parti, partianda, partibildning, partisinne, rabulist, rabulisteri, kunskapens träd på gott och ont.

verb

skilja, avskilja, frånskilja, särskilja, urskilja, åtskilja, skilja på, skilja agnarna från vetet, avsöndra, utsöndra, rensa, bortrensa, mönstra, utmönstra, sålla, sikta, isolera, transumera, sortera, differentiera, klassificera, gradera, distingera, definiera, karakterisera, känneteckna, märka, beteckna, utmärka, igenkänna;

begränsa, utstaka, bedöma, jugera, kritisera, utse, välja, värdera, värdesätta, uppskatta, väga, överväga, mäta, varsna, upptäcka, inse, begripa, uppfatta, penetrera.

adjektiv, adverb

särskild, skiljbar, distinkt, distinktiv, distingerad, utpräglad, säregen, karakteristisk, tydlig, välförstådd, skarpsynt, skarpsinnig, kritisk, skolastisk, hårfin, fin, finkänslig;

över strecket, under strecket, på håret, precis, tydligen, till punkt och pricka, välförståendes.