uppmärksamhet redigera

substantiv

vakenhet, vaksamhet, hörare, akt, aktgivning, vaken blick, argusblick, argusöga, observation, iakttagelse, varseblivning, granskning, eftergranskning, efterseende, eftersyn, tillseende, tillsyn, tillsyningsman, uppsikt, besiktning, inspektion, inspektering, visitation, prövning, undersökning, beskådan, beskådning, överblick, klarsynthet, insikt, betraktelse, självbetraktelse, sevärdhet;

aktsamhet, betänksamhet, försiktighet, förutseende, uppfattning, reflexion, övervägning, omtanke, omtänksamhet, sorgfällighet, noggrannhet, intresse, beräkning, påpasslighet, hängivenhet, hänsyn, hänsynsfullhet, deltagande, plikttrohet, nit, flit, uthållighet, trägenhet, omständlighet, detalj, enskildhet, petitess;

uppsåt, ögonmärke, bevekelsegrund, betydenhet, skäl, fingervisning, lystring, lystringsord, upprop, manifest, manifestation, kungörelse, reklam, reklamväsen, puff, puffannons, puffsystem, eldskrift.

verb

uppmärksamma, spänna uppmärksamheten, beakta, påakta, aktgiva, granska, syna, undersöka, nagelfara, pröva, besiktiga, vittja, inspektera, inventera, revidera, examinera, visitera, mönstra, övervaka, överblicka, efterse, tillse, bevaka, hålla öga på, taga sikte på, taga reda på, utreda, analysera, observera, iakttaga, kunskapa, spana, speja, rekognoscera;

intressera sig för, fördjupa sig i, begrava sig i, gå till botten med, bråka sin hjärna med, bry sin hjärna med, sätta sig in i, reflektera, samla tankarna, överväga, studera, instudera, inpränta, lägga på minnet, fullfölja, betänka, syssla med, pyssla med, beflita sig om, ägna sig åt, vinnlägga sig om, hängiva sig åt, bry sig om, bekymra sig om, fråga efter, vånna;

bemärka, varsebliva, betrakta, beskåda, ögna på, ögna igenom, falla i ögonen, slå ögat, komma att tänka på, gå genom huvudet, inse, förutse, genomskåda, beräkna, passa på, spetsa öronen, lyssna, lystra, låna örat åt, höra på, utpeka, manifestera, kungöra, annonsera, puffa, tilldraga sig uppmärksamhet.

adjektiv, adverb

uppmärksam, vaken, vaksam, spänd, skarpsynt, klarsynt, kringsynt, aktsam, omsorgsfull, hänsynsfull, omtänksam, sorgfällig, påpasslig, försiktig, plikttrogen, nitisk, minutiös, snarfyndig, snarrådig, snartänkt, snabbtänkt, kvicktänkt, insiktsfull, klok, vis, vislig, välförstådd, beaktansvärd, påaktansvärd, sevärd;

på spänn, på sin vakt, på spåren, på traven, till märkandes, välförståendes, kantänka, visligen, se hit, giv akt, hallå, holla, hoj, åhoj, si.