närmande redigera

substantiv

annalkande, anbrott, anfall, angrepp, angöring, angöringshamn, anhalning, anknytning, ankomst, anlopp, anloppsfart, anloppsställe, anlöpning, anlöpningshamn, anmarsch, anmarschering, anryckning, anslutning, anstormning, antastelse, anträde, antåg, antågande, hitflyttning, apportering, landning, landkänning, landstigning, landsättning;

kontakt, beröring, möte, rendevu, umgänge, tillträde, tillflykt;

hopbindning, hopdragning, hopdrivning, hopflytning, hopflätning, hopfogning, hopklämning, hopknipning, hopknytning, hoppackning, hopsamling, hopsättning, hopstöt, tilldragning, tillflöde, tillförsel, tillgång, tillknipning, tillknytning, tillknäppning, tillopp, tillpackning, tillskruvning, tillslutning, tillspänning, tillströmning, tilltryckning, tillvridning;

efterforskning, efterspaning, eftersträvan, efterjakt, approximation.

verb

nalkas, närma, närma sig, närmas, approximera, lända, anlända, angöra, anhala, ankomma, anlöpa, anmarschera, anrycka, antåga, landa, landstiga, landsätta, apportera, tillföra, hitflytta, inträffa, inträda, stiga fram;

sammanpressa, sammanskjuta, tillpacka, ty sig till, hylla sig till, eftersträva, fullfölja, förfölja, , uppnå, hinna, upphinna, möta;

tillstunda, förestå, hålla på att.

adjektiv, adverb

annalkande, nästkommande, närmre, närmst, närmare, närmast, tillstundande, instundande, nästinstundande, förestående, överhängande, approximativ, ungefärlig, tilldragande;

nära, hit, hitåt, hithän, till mötes, någon vart, nära på, nästan, närmelsevis, tillnärmelsevis, approximationsvis, ungefär, ungefärligen, 2 à 3.